Olgu Arşivi

Düşük Dereceli Appendiks Müsinöz Karsinom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  56, Yaş kadın
 • Tanı

  Sağ ulak fesada, sağ werden (siya h-beyaz ok) ayrı olarak daha ŞüpeLigL- sağ lateralge appendiks [gunda izlenen, T2 ağırlıklı görüntülerde hipeünıenŞ. yoğun içerikli kistik lezyon (*) mevcut.intenet-medial kesiminde kist duvarının devamlılığında bozulma (siyah- beyaz ok) ve kist içeriğinin intraperitoneal mesafeye uzanımı-  peritgnei ile uyumludur.Prekontrast yağ baskılamalı T1’de sıvıya göre minimal hiperintens, postkontrast serilerde kist antrenmanda kontrast tutan milimetrik çaplı salin kampanentler (ok) izleniyor.
 • Yazar

  Dilek Kılıç
 • Tarih

  10/03/2014

MR BULGULARI

56 yasinda bayan hasta, karinda sislik.

TARTIŞMA

Düşük Dereceli Appendiks Müsinöz Karsinom

-Apendiks tümörleri genellikle akut apandisit nedeniyle opere edilen hastalarda tesadüfen farkedilirler.

-Musin salgılayan apendiks tümörleri nadir görülür, benign-malign arasında bir spektrumda bulunurlar.

-Benign kistadenomların musin salınımına bağlı yaygın tutulum yapmasına dissemine peritoneal adenomusinozis (DPAM) yada psödomiksoma peritonei, karsinomların yayılımına ise peritoneal musinöz karsinomatozis (PMK) adı verilir.

-Görüntülemede müsinöz içeriğin ve solid komponentin gösterilmesinde, lezyon orijininin belirlenmesinde MRG yararlıdır.

-Bu tümörlerin oldukça nadir görülmesi ve histopatolojik subgrublarının bile farklı klinikopatolojik ve prognostik özellik göstermeleri nedeniyle apendiksin benign ve malign lezyonlarının tümünün dahil edildiği bir sınıflandırma henüz yok (Tablo 1).

-Özellikle histopatolojik subgrupların prognozlarındaki farklılıkları nedeniyle ulusal kanser enstitüsü'nün SEER (Surveillance,

Epidemiology and End-Results) programı apendisiyel neoplazmları şu şekilde sınıflandırmıştır (Tablo 2).

KAYNAKLAR

-McCusker ME, Cote TR, Clegg LX, Sobin LH. Primary malignant neoplasms of the appendix. Cancer 2002; 94:3307-12.

-Bulak H , Öztürk D , Özçimen N , Kurca İ , Pekuysal M , Oral S. Neoplasms of the appendix vermiformis. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2004; 24(3):271-5.

-Alexiou K, Sikalias N, Demonakou M, et al. Mucinous adenocarcinoma of the appendix presenting with atypical symptomatology and presence of pseudomyxoma peritonei: a case report. Journal of Medical Case Reports 2009; 2:9089.

MR GÖRÜNTÜLERİ