Olgu Arşivi

Septik olekranon bursitis

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  45, Yaş erkek
 • Tanı

  A) T1A aksiyal, B) TZA aksiyal, D) TZA koronal ve C) Postkontrast T1A aksiyal kesitlerde olekranon posteriorunda lobule yapıda sıvı koleksiyonu izlenmektedir. İçerisinde düşük sinyalli septa bulunan lezyonun çevresinde yumuşak dokular ödemlidir. Kontrastlı kesitte koleksiyonun duvarlarında ve septada , sinovial proliferasyonu gösteren boyanma görülmüştür.
 • Yazar

  Özgür Öztekin
 • Tarih

  10/10/2011

MR BULGULARI

45 yasinda erkek hastada 3 haftadir devam eden kol agrisi, kolunu kullanmakta güçlük, dirsekte sislik ve lokal hassasiyet ile yüksek ates mevcuttu.

TARTIŞMA

Septik olekranon bursitis

Sinovyal membran ile döşeli, subkutan boşluk olan olekranon bursa deri, subkutan doku ve olekranon arasında sürtünmesiz bir hareket sağlar. 

Yüzeyel yerleşimi nedeniyle bu alanda inflamasyon, enfeksiyon ve incinme sık izlenir. Olekranon bursitlerin büyük bir kısmı inflamatuar artropatilerden kaynaklanırken, %25' i infeksiyöz nedenlere bağlıdır. Sıklıkla yetişkinlerde izlenen septik olekranon bursitis erkeklerde 9 kat daha sık görülür. Hastalar sıklıkla ağrı, şişlik, olekranon bölgesinde lokalize hassasiyet ve fonksiyon kaybı ile başvururlar.

En sık etken ajan S. Aureus’ tur. Tanısı genellikle klinik ile rahat konulabilen olekranon bursitiste MRG özellikle antibiyotik tedavisine dirençli olan olgularda osteomyeliti dışlamak için kullanılır.

Olekranon bursada sıvı izlenmesi bursit anlamına gelir. Tl ağırlıklı, postkontrast imajlarda izlenen kalın duvarlı, irregüler kontrast tutulumu inflamatuar artropatilerin sık bulgusu olan sinovyal proliferasyon varlığını gösterir. Eşlik eden selülit varlığında olekranon bursaya komşu subkutan yumuşak doku TZ ağırlıklı görüntülerde yüksek sinyalli olarak izlenir.

Radyolojik olarak mutlaka ayrım yapılması gereken osteomyelitte; komşu olekranon proseste destrüksiyon ve düzensiliğin yanı sıra kemik yapıda T1 ağırlıklı görüntüde düşük, TZ ağırlıklı görüntüde yüksek sinyal intensitesi ve yağ baskılı postkontrast Tl ağırlıklı imajlarda kontrast tutulumu izlenir.

KAYNAKLAR

1- MRI characteristics of olecranon bursitis. Floemer F, Morrison WB, Bongartz G, Ledermann HP. AJR Am J Roentgenol. 2004 Jul;183(1):29-34.

2- MR imaging: Arthropathies and infectious conditions of the elbow, wrist, and hand. Jbara M, Patnana M, Kazmi F, Beltran J. Radiol Clin North Am. 2006 Jul;44(4):625-42, ix. Review.

MR GÖRÜNTÜLERİ