Olgu Arşivi

Sinovyal Kondromatozis

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  25, Yaş kadın
 • Tanı

  Üst sıra: Normal Direkt Grafiler Orta sıra: Koronal, sagittal ve aksiyel T2AG 'lerde sol dizde eklem aralığında, suprapatellar bursada ve posterior eklem aralığında eklem sıvısında artış ile birlikte kals'rfiye olmayan milimetrik hiperintens yapılanmalar izlenmiştir. Alt sıra: Koronal TlAG 'de sol dizde eklem aralığında, suprapatellar bursada ve posterior eklem aralığında eklem sıvısında artış ile birlikte kalsifiye olmayan milimetrik hipo-izointens yapılanmalar izlenmiştir. Kontrastlı Sagittal TlAG'de sinovyal yüzeylerde kontrast tutulumu izlenmektedir.
 • Yazar

  Aynur Turan
 • Tarih

  26/08/2013

MR BULGULARI

Sol dizde 3 yildir agrisi olan 25 yasinda bayan hasta agri, diz ekleminde kilitlenme ve dizini bükememe sikayetleri ile hastaneye basvurmustur. Fizik muayayenesinde anlamli bir bulgusu olmayan hastamiza çekilen direkt grafide de özellik saptanmamistir.

TARTIŞMA

Sinovyal kondromatozis

Sinovyal kondromatozis, bir eklemin, tendon kılıfının veya bursanın sinovyasının metaplazisi sonucu lezyon bölgesinde çok sayıda kondral veya osteokondral parçaların gelişmesi ile karakterize benign bir hadisedir. Monoartiküler olan lezyon, en sık diz ekleminde görülür. Omuz, kalça, dirsek ve ayak bileği diğer yerleşim bölgeleridir. Tendon kılıfı veya bursa lokalizasyonu ise oldukça nadirdir. Sinovyal kondromatoziste tanı spesifik olmayan klinik semptomlardan dolayı sıklıkla gecikir. Sinovyal kondromatoziste en sık görülen semptomlar ağrı, şişlik, hareket kaybı ve kilitlenmedir. Eklemde ağrı ve hareket kısıtlılığı ilerleyicidir.

Tanıda klinik muayene, direkt grafi, ultrasonografi, BT ve MRG tanımlanmıştır. Ayrıca, histolojik inceleme de yapılmalıdır. Eklem içindeki kondral cisimler, kalsinasyonun ya da ossifikasyonun derecesine bağlı olarak direkt grafide görüntülenebilir. Bu durumda tanı daha kolay olmaktadır. Fakat, bazı olgularda radyoopasitenin görülememesi tanıyı zorlaştırır. Hastalığın erken tanısında MRG en yararlı yöntemdir. MRG’de görünüm sinovyal proliferasyonun ve kalsifiye nodüllerin miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Mineralize olmamış lezyonlar (sinovyal kondromatozis) T1 ağırlıklı görüntülerde kas ile izointens veya hafif hiperintens, TZ ağırlıklı görüntülerde kasa göre hiperintens karakterde peri-intraartiküler konglomere kitle görünümünde olmaya meyildir. Eğer kartilajinöz nodüller kalsifikasyon içeriyorsa, tüm sekanslarda bu kalsifiye alanlar düşük sinyal intensitesinde izlenirler Sinovyal osteokondromatozis genellikle progresiftir ve erken dönemde osteroartrite neden olabilir.

Hastalığın kendiliğinden gerilemesi veya kondrosarkoma dönüşümü seyrektir. Kaynaklarda uzun süreli takiplerde birkaç olguda malign dönüşüm bildirilmiş olup, MRG'de kemik tutulumu ve klinik tabloda hızlı ilerleme olduğunda bu durumdan şüphelenilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Tedavi, açık sinovyektomi veya artroskopik sinovyektomi yapılarak serbest cisimlerin çıkarılmasıdır . Kaynaklarda cerrahi sonrası nüksler de bildirilmiş olup, geriye kalan sinovyanın metaplazisi sonucu olduğu belirtilmiştir. MRG, tanı yanı sıra ameliyat öncesi planlamada uygulanacak cerrahi prosedürlerin seçimi için de çok yararlı bir yöntemdir.

KAYNAKLAR

1.Sağlık Y, et.al.Sinovyal Kondromatozis. Turkiye Klinikleri J Med Res 1992;10(1):63-7

2.Kerimoğlu S, et al. Sinovyal kondromatozis: 13 olgunun değerlendirilmesi. Joint Dis Rel Surg 2007;18(3):121-125

MR GÖRÜNTÜLERİ