Olgu Arşivi

Beyin Sapı Gliomu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  15, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim 1: MRG'de pons sağ yarıda ekspansiyona neden olan TlAG'de hipointens T2AG'de hiperintens, IVKM sonrası kontrast tulumu göstermeyen lezyon mevcuttu. Resim 2: Sagittal Plan T2 AG'de pons düzeyinde ekspansiyona neden olan belirgin hiperintens lezyon görüntülendi.
 • Yazar

  Harun Çam
 • Tarih

  23/09/2013

MR BULGULARI

15 yasinda kiz hastada dengesizlik, bas dönmesi ve bas agrisi sikayetleri vardi.

TARTIŞMA

Beyin Sapı Glionıu

Çoğu astrositomdur. Histolojik olarak pilositik, anaplastik veya glioblastoma formunda olabilir. Tüm pediatrik MSS tümörlerinin % 15'ini oluşturur ve en sık 3-10 yaşları arasında görülür. En sık yerleşim yeri ponstur, daha sonra sırasıyla orta beyin, medulla oblangata, serebellar pedinkül ve spinal korda yerleşim gösterirler. Hastalar tipik olarak kraniyal sinir tutulumu, piramidal yol veya serebellar disfonksiyon bulguları gelirler. Beyin sapı gliomların NF l'de görülme olasılıkları artar.

Tutulum şekilleri diffüz veya fokal olabilir. Kistik alanlar içerebilir. Diffüz olanlar tuttukları bölgede ekspansiyona neden olur, genellikle sınırları çok iyi seçilemez. Fokal tutulum gösterenler genellikle iyi sınırlıdır, aksiyal planlarda beyin sapının yarısından azını tutariar. Diffüz olanlara göre daha iyi prognoza sahiptirler. Beyin sapı gliomlarının görüntüleme bulguları BT’de hipodens, MRG’de T1 AG'de hipointens, T2 AG'de hiperintenstir, kistik ve hemorajik alanlar içerenler heterojen görünümde de olabilirler. Genellikle diffüz olanlarda kontrast tutulumu yoktur veya zayıftır, fokal olanlar diffüz olanlara göre daha çok kontrast tutulumu gösterirler.

KAYNAKLAR

1.E Tuncel, Yazıcı Z.Çocuk Hastalıklarında Radyolojik Bulgular. Nobel- Güneş kitabevi, 2002, 107-111.

2. Osborn AG., Blaser SI. Salzman KL., et al. Pediatric Brainstem Glioma. Diagnostic imaging Brain,2004; 1-6-12

MR GÖRÜNTÜLERİ