Olgu Arşivi

Hamatumda Akciğer Ca metastazı

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  62, Yaş erkek
 • Tanı

  A) SE PD FA TSAT koronal ve sagital,B) SE Tl ve MERGE koronal,C) SE Tl ve PD FA TSAT aksiyal kesitlerde sol hamatumda medüller yağlı kemik iliği sinyali ortadan kalkmış olup medüllanın büyük bölümünü infiltre eden bir patoloji izlenmiştir. Korteks devamlılığı büyük ölçüde korunmakla birlikte yer yer kısmi kortikal destrüksiyon izlenmektedir. Lunatum ve triquetriumda füzyon mevcuttur.D) Kon tras tsız toraks BT’de sağ hilusda santral akciğer Ca ile uyumlu olabilecek solid kitle ve eşlik eden mediastinal lenfadenopati; lomber bölgeden geçen koronal T2 kesitte sol iliak kemikte metastaz ile uyumlu olabilecek meduller infiltrasyon; kontrastlı sagital T1 beyin kesitinde posterior fossa ve supratentoryal alanda, metastaz ile uyumlu bulunan kontrast tutan solid kitleler izlenmektedir.
 • Yazar

  Levent Karakaş
 • Tarih

  07/02/2012

MR BULGULARI

Sol el bileginde agri yakinmasi olan 62 yasinda erkek hasta

TARTIŞMA

Ha matumda Akciğer Ca metastazı 

El tümörlerinin büyük bölümü yumuşak doku tümörlerinden, yalnızca % 6-7 kadarı kemik tümörlerinden oluşur. Kemik tümörlerinin %98'i benigndir. Falanks ve metakarpların fiz kesimleri çok miktarda kıkırdak içerdiği için elde görülen benign kemik tümörlerinin %80'i kıkırdak kökenlidir. Benign el kemik tümörlerinin %70’i kondromlardan, malign el kemik tümörlerinin %50’si kondrosarkomlardan oluşur. Elin benign kemik tümörleri azalan sıklık sırasına göre; enkondrom, dev hücreli tümör, osteoid osteom, anevrizmal kemik kisti ve osteokond rom; malign olanlar ise; kondrosarkom, metastaz, osteosarkom ve Ewing sarkomu olarak sıralanır. Olgumuzda hastane bilgi sistemindeki hasta kayıtları incelendiğinde primer akciğer Ca tanısı ile birlikte diğer kemiklerde ve beyinde metastazların olduğu görülmüş; bu nedenle hamatumdaki lezyon metastaz olarak yorumlanmıştır. MR kemik tümörlerinin karakterizasyonunda sınırlı bir role sahiptir. Çoğu tümör T1 ağırlıklı görüntülerde düşük - ara intensitede; TZ ağırlıklı görüntülerde ara yüksek intensitededir.

Düşük gradeli kondral tümörler tipik olarak Iobuledir. Kas ile izointenstir. STIR ve T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintenstir. Bu tümörler sıklıkla internal ve çevresel hipointens vasküler septa içerir ve gadolinum tutar. Sinyalsiz punktat alanlar matriks mineralizasyonunu temsil edebilir.

Kondrom ve düşük gradeli kondrosarkomları ayırmak radyolojik ve histolojik olarak zor olmakla birlikte 5-6 cm’den büyük olmaları, T2’de heterojen düşük sinyal intensiteli alanlar bulundumaları maligniteyi destekler. Kondrosarkomların en bilinen özelliği endosteal çanaklaşma yapmaları ve korteksi kalınlaştırmalarıdır. Dev hücreli tümör sıklıkla; T1 ağırlıklı görüntülerde periferal düşük sinyal intensitesi gösterir. Ayrıca T2 ağırlıklı görüntülerde, kronik kanama ürünlerine bağlı olarak hipointenstir  Kemik adası yada enostozis olarak bilinen lezyon tüm puls sekanslarında düşük sinyal intensitesindedir ve brush border görüntüsü karaktersitiktir. MRG enostozisi osteoblastik metastazdan ayırmada yardımcıdır. Metastazdaki halo işareti de ayrımda yardımcıdır. T2 ağırlıklı görüntülerde  ve STIR'de metastazların etrafında yüksek sinyal intensitesi vardır.

KAYNAKLAR

1.Garcia J, Bianchi S. Diagnostic imaging oftumors of the hand and wrist. Eur Radiol 2001;11:1470-82

2. Plate AM, Lee SJ, Steiner G,Posner MA. Tumorlike lesions and benign tumors of the hand and wrist. J Am Acad Orthop Surg 2003;11:129-41 

3. Schweitzer ME, Levine C, Mitchell DG, Gannon FH, Gomella LG (1993) Bull's-eyes and halos: useful MR discriminators of osseous metastases. Radiology 188:249-252

MR GÖRÜNTÜLERİ