Olgu Arşivi

Serebral Venöz Tromboz ve Hemorajik Venöz İnfarkt

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  23, Yaş kadın
 • Tanı

  Kontrastsız BT'de sağ parietal hiperdens lezyon ve komşuluğında düşük dansite alanı FLAIR T2'de lezyon miks sinyal özelliğinde, sol posterior frontalde kortikal gri-beyaz cevher ayrımında kayıp (ok) izleniyor.Post kontrast aksiyal (C ve D), koronal (E) ve sagital (F) T1A kesitlerde süperior sagital sinüsün horizontal kesimi ile buraya drene olan büyük venlerin bir bölümünün kontrast ile dolmadığı görülmektedir. Her iki tarafta durada diffüz kalınlaşma ve kontrastlanma, saüda daha belirgin olmak üzere venöz yapılarda belirginleşme (C) mevcuttur. Sağda korteks ve komşu beyaz cevherde kalınlaşma ve kontrast tutulumu izlenmektedir.Kontrastlı MR venografi (G) ve ham görüntülerinde (H) süperior sagital sinüs ve buraya drene olan venlerin bir bölümü kontrast ile dolmamıştır.
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  08/08/2011

MR BULGULARI

6 gün önce sezeryan ile dogum yapmis olan 23 yasindaki hasta nöbet geçirmesi üzerine acil servise getirildi

TARTIŞMA

Serebral venöz tromboz, özellikle çocuklar ve genç erişkinlerde inmenin önemli nedenlerinden biridir. Klinik bulgularının nonspesifik olması ve zaman zaman belli belirsiz olan görüntüleme bulgularının gözden kaçması nedeniyle tanısı zordur.

En sık nedenler neonatal dönemde dehidratasyon, daha sonra enfeksiyon (sinüzit / mastoidit), koagulopatiler, oral kontraseptif kullanımı ve gebeliktir.

Venöz trombozun direkt bulguları varsa, arteryal olmayan dağılımda ve özellikle bilateral hemorajik infarkt varlığında, kortikal ya da periferal kanama varlığında ve kortikal ödem görüldüğünde venöz tromboz akla gelmelidir.

Başğrısı, epilepsi ve bilinç kaybı en sık bulgularıdır.

Rutin BT ve MR ile gösterilebilse ve venöz tromboz tanısında en güvenilir yöntemler kontrastlı BT ya da MR venografidir. Bunlarda tromboz, dural sinüs ya da kortikal venler içinde dolma defekti olarak izlenir.

Venöz tromboz, venöz basıncı artırır. Tromboze venleri drene eden parankimde interistel ödem (vazojenik ödem) ortaya çıkar. Tromboz devam ederse sitotokik ödem (infarkt) gelişebilir.

Tutuluş genellikle bilateraldir. Yüksek venöz basınca bağlı hemoraji, arteryal infarkttakine göre daha sıktır.

Venöz trombozun direkt bulguları; kontrastsız BT'de hiperdens üçgen ya da kord bulgusu, kontrastlı BT'de boş delta bulgusu, MR'da sinüste sinyalsizlik kaybıdır. İndirekt bulguları ise serebral ödem, hematom, subaraknoid kanama ve postkontrast dural ve kortikal venöz kontrastlanmada belirginleşmedir.

Kontrastlı MR venografide araknoid granulasyonları, sinüs akımının hızlı olmasına bağlı flow void, trombozu taklit edebilir.

Tedavide antikoagulasyon uygulanır.

KAYNAKLAR

1) Phua Hwee Tang, Josiaj Chai, Yiong Huak Chan, Soke Miang Chng, Tchoyoson Lim. Superior Sagittal Sinus Thrombosis: Subtle Signs on Neuroimaging Ann Acad Med Singapore 2008;37:392-401.

2) Colin S, et al. Radiological diagnosis of cerebral venous thrombosis: Pictorial Review. AJR 2007; 189:S64-S75

MR GÖRÜNTÜLERİ