Olgu Arşivi

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  40, Yaş kadın
 • Tanı

  Olgu 1: Normal sinyal intensitesinde bazal ganglionlar ve dentat nukleus.Olgu 2: Pons ve orta serebellar pedinkül sinyaline göre belirgin olarak artmış sinyal intensitesi gösteren globus pallidus ve dentat nukleus sinyalleri. Olgu 1: Kontrastlı MR tetkiki öyküsü yok.Olgu 2: altta yatan komplike Chron hastalığı takibi için dört kez kontrastlı MR çekim hikayesi mevcut.Olgu 2: Tekrarlayan Gadolinium injeksiyonuna sekonder gelişen, bazal ganglionlarda Gadolinium birikimi lehine bulgular.Beynin geri kalan kısımlarda patolojik sinyal intensitesi gözlenmedi.Bir yıl sonra alınan kontrastsız T1A görüntülemede hiperintens dentat nukleus (HDN) ve globus pallidus intensitesinde belirgin fark gözlenmedi.
 • Yazar

  Dr. Mehmet Emin Adin
 • Tarih

  04/02/2020

MR BULGULARI

40 Yaş ve 43 yaş Kadın olgu. Olgu 1: Baş ağrısı komorbid durum yok. Olgu 2: Baş ağrısı, Takipte Chron hastası. Axial precontrast T1A (infratentoryal düzey ve bazal gangnlionlar seviysesinden ayrı ikişer kesit).

TARTIŞMA

Gadolinium doğada çok nadir görülen bir metal.

Jean-Charles Galissard de Marignac, Cenevre,1880.

İlk MRG kullanımı 1988, Magnevist.

Gadolinyum canlı dokuların T1 relaksasyon süresini kısaltan, paramanyetik, TOKSİK bir madde.

Piyasadaki moleküller 2 farklı tipte sınıflandırılabilir

Linear, macrocyclic; (Yük tipine göre de Ionic ve non-ionic olarak ikiye ayrılıyor).

Makrosiklik GBCA'lar, Gd3 + iyonu için önceden düzenlenmiş bir boşluk içeren sıkı bir kafes oluşturur, lineer ligandlar Gd3 + iyonu etrafına dolanan ve tamamen kapanmayan daha esnek kafesler oluşturur.

Bu ligandların termodinamik ve kinetik stabilitesindeki farklılıklar, farklı kimyasal yapılarından kaynaklanabilir

Non-ionik doğrusal şelatlar en az kararlı, ionik makrosiklik şelatlar ise en kararlı form kabul edilirler.

HDN nadir görülen bir fenomen olmamakla beraber kontrast madde birikimine bağlı olan formu günlük pratikte oldukça nadirdir.

TPN (Manganez), Wilson hastalığı, hepatik ensefalopati, kalsiyum birikimi, hemoraji gibi birçok antite HDN görünümü verebilir ancak bu olguların tamamına yakını klinik öykü ve uygun görüntüleme ile ayırt edilebilir.

HDN görünümünün bazı olgularda 11 yıla kadar görülmeye devam ettiği bazı olgularda ise nadiren de olsa görünümün kaybolduğu gösterilmiş.

Aşağıdaki uzun süreli takip ve Gadolinium maruziyeti öyküsü bulunan HDN olgusunda zaman içerisinde artan dentate nukleus sinyali izlenmekte.
Gadolinium beyinde birikimi gösterilmiş olsa da henüz bu durumun neden olduğu kanıtlanmış klinik bir antite mevcut değildir.

Bununla beraber bir çok sağlık kuruluşu Makrosiklik ajanların kullanılmamasını tavsiye etmektedir.

Gadolinium günlük radyoloji pratiğinde yaygın kullanılan eşsiz bir molekül olmakla beraber uygulayıcıların bu durumu göz onunda bulundurarak tetkik kararı verilmesi önerilmektedir.

KAYNAKLAR

1) Adin ME, Kleinberg L, Vaidya D, Zan E, Mirbagheri S, Yousem DM. Hyperintense dentate nuclei on T1-weighted MRI: relation to repeat gadolinium administration. American Journal of Neuroradiology. 2015 Sep 10.

2) Adin ME, Yousem DM. Hyperintense dentate nuclei at precontrast T1-weighted MRI: Gadolinium deposition or brain irradiation?. Radiology. 2018 Aug 1;288(2):632-3.

3) Adin ME, Yousem DM. Disappearance of T1-weighted MRI Hyperintensity in Dentate Nuclei of Individuals with a History of Repeat Gadolinium Administration. Radiology. 2018 Sep;288(3):911.

4) Kanda  T, Ishii  K, Kawaguchi  H, et al High signal intensity in the dentate nucleus and globus pallidus on unenhanced T1-weighted MR images: relationship with increasing cumulative dose of a gadolinium-based contrast material. Radiology 2014;270:834–41 

5) Guo BJ, Yang ZL, Zhang LJ. Gadolinium Deposition in Brain: Current Scientific Evidence and Future Perspectives. Frontiers in molecular neuroscience. 2018;11.

MR GÖRÜNTÜLERİ