Olgu Arşivi

Aksesuar Naviküler Sendromu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  19, Yaş erkek
 • Tanı

  A.Aksiyal BTB.Sagital BT rekonstrüksiyonlar, kemik ve yumuşak doku penceresindeC.SE Tl, yağ baskılı TSE PD aksiyal kesitlerD.Postkontrast yağbaskılı SE Tl korona! ve sagital kesitler. Ayak bileği medialinde aksesuar kemik (tip 2 os navikülare) izlenmektedir. Aksesuar kemik ile komşu naviküler kemik eklem yüzlerinde düzensizlik, kortikal fragmantasyon ve skleroz mevcuttur (A, 8). Ayrıca sinkondrozda yüksek T2 sinyal ve komşu kemiklerde medüller ödem izlenmiştir (C). Tibialis posterior tendonu aksesuar kemiğe yapışarak sonlamaktadır. Bu tendonun sinyali ve tendon kılıfı normaldir. Post kontrast çalışmada (D) sinkondroz ve eklem yüzlerinde enflamasyonu temsil eden kontrast tutulumu görülmüştür.
 • Yazar

  Levent Karakaş
 • Tarih

  07/02/2012

MR BULGULARI

Sag ayak bilegi medialinde sislik ve agri olan 19 yasinda erkek hasta.

TARTIŞMA

Aksesuar Naviküler Sendromu

Aksesuar kemikler normal anatomik varyatif yapılardır. Sesamoid olarak da bilinen bu kemik yapılar, sıklıkla küçük, ovoid konfigürasyonda, noduler yapıdadır. Tendona veya eklem kapsülüne gömülü olarak yerleşirler. Sesamoid kemikler genellikle klinik olarak önemsiz olmakla birlikte, semptomatik de olabilirler. Travmatik durumlarda akut fraktür, stres fraktürü ve pseudoartroz oluşabilir.


Aksesuar navıkuler kemıgın 3 tıpı vardır:

I. Posterior tibial tendon (PTT) içerisine gömülmüş küçük, yuvarlak ayrı kemikçik

II. Naviküler çıkıntıya komşu ve ona sinkondroz ile bağlı, daha büyü k, üçgen şeklinde ossifikasyon merkezi, 

III. Naviküler kemik medial boyn uzu nun genişlemesi (kornuat navikü ler) Bu 3 türün insidansı % 4-21 arasında değişir. Tip II ve III varyantları PTT hasarına ya da ağrılı naviküler sendroma yol açabilir. Kişiler normalde aksesuar naviküler kemiğe sahip olduklarının farkına varmazlar. Ancak ayak burkulmasında olduğu gibi travmatik durumlarda, kronik irritasyonda (ayakkabı vurması), aşırı kullanım ya da egzersizde; aksesuar kemik ya da PTT hasarlan ır ve aksesuar navikü ler sendrom olarak adlandırılan ağrılı durum ortaya çıkar. Aksesuar naviküler sendromu olan kişilerde genellikle düztabanlık vardır; çünkü bu durumda PTT üzerine binen yük artmıştır.

Aksesuar os navikülare 2 türlü sorun yaratabilir:

1) PTT'n un büyük bölümü aksesuar kemiğe yapışır; normalden daha proksimalde yerleşim tendon üzerindeki yükü artırır. PTT'da tendinopati, yırtık gelişebilir. 

2) PTT'nin tekrarlayan kontraksiyonları, sin kondroz üzerinde makaslama hasarı oluşturur; böylece burada ağrı ve hassasiyet gelişir. BT'de aksesuar kemiğin eklem yüzü nde ve komşu navikülerde kortikal düzensizlik ve fragmantasyon; M R'da ise med uIler ödem, sinkondrozda yüksek T2 sinyal izlenir.

Bulgular genellikle adolesan dönemde ortaya çıkar. Ayak orta medial kesiminde kemik çıkıntı, çıkıntı üzerinde kızarıklık, şişlik ve hassasiyet, genellikle egzersiz sırasında ya da sonrasında duyulan ağrı görülür. Semptomatik tedavi (immobilizasyon, soğuk uygulama, anti-enflam atuarlar, fizik tedavi) uygulanır. Yanıt alınmayan bazı durumlarda cerrahi (aksesuar kemiğin çıkarılması) gerekebilir. 

KAYNAKLAR

1)A. Bernaerts, F.M. Van hoenacker, S. Van de Perre, A.M. De Schepper, P.M. Parizel. Accessory Navicu lar Bone: Not such a normal variant. JBR-BTR, 2004, 87 (5).

2)Babak N. Kalantari, MD, Leanne L. Seeger, MD, Kambiz Motamedi, MD, and Kira Chow, MD: Accessory ossicles and sesamoid bones: Spectrum of pathology and im aging evaluation. Applied Radiology. 36(10), October 2007.

MR GÖRÜNTÜLERİ