Olgu Arşivi

Radial Bant (Transmantle) Bulgusu ve Olası Taylor'un Balon Hücreli Fokal Kortikal Displazisi

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  29, Yaş kadın
 • Tanı

  A. Aksiyel ve koronel TZAGB. Aksiyel FLAIRC. Koronel TlAGD. Aksiyel postkontrest TlAG Sağ pariyetotem poralde kortikal kalınlaşma, kortikal-subkortikal geçişte belirsizlik ve subkortikal alanda TZAG ve FLAIR sekansta hiperintens lezyon (oklar) ile birlikte lezyondan lateral ventriküle doğru uzanan radial bant (açık ok) izlenmektedir. Lezyon kontrastlanma göstermem ektedir.
 • Yazar

  Hasan Yiğit
 • Tarih

  08/06/2012

MR BULGULARI

Epilepsi sikâyeti olan ve daha önce saptanan serebral lezyon nedeniyle takipte olan 29 yasinda kadin hastaya MRG incelemesi gerçeklestirildi.

TARTIŞMA

Radial Bant (Transmantle) Bulgusu ve Olası Taylor' un Balon Hücreli Fokal Kortikal Displazisi

Serebral hemisferlerde subkortikal seviyeden lateral ventriküllere uzanan lineer ya da körvilineer anormal sinyal intensiteleri radial bant ya da transmantle bulgusu olarak adlandırılmakta olup tüberosklerozda ve Taylor'un balon hücreli fokal kortikal displazisinde tanımlanmaktadır. 

Taylor'un balon hücreli fokal kortikal displazisi Tip IIb fokal kortikal displazi olarak da adlandırılan anormal nöronal proliferasyon bozukluğudur. Lezyonun histolojik paterni tüberoskleroza oldukça benzemekte olup nöbetler ve motor-duysal defisitler ile prezente olur. Daha çok çocukluk çağında görülür. Kortikal kalınlaşma, gri-beyaz cevher geçişinde belirsizleşme, TZAG'Ierde subkortikal beyaz cevherde sinyal artışı ve ventrikülden kortekse uzanan, beyaz ya da gri cevher intensitesinde radyal bant izlenir.

Lezyonun neoplaziden ayrımı önemli olup gri cevher kalınlaşmasının eşlik etmesi, frontal lobda yerleşim göstermesi ve lateral ventriküle uzanan radiyal bant görünümü fokal kortikal displazi lehinedir. Temporal ve özellikle medial temporal lobda yerleşim gösteren lezyonlarda neoplazi daha öncelikli olarak düşünülmelidir.

KAYNAKLAR

1. Bernauer TA. The radial bands sign. Radiology 1999; 212:761-762.

2. Kabat J, Kröl P. Focal cortical dysplasia - review. Pol ) Radiol 2012; 77:35-43.

3. Bronen RA, Vives KP, Kim JH, Fulbright RK, Spencer SS, Spencer DD. Focal cortical dysplasia of Taylor, balloon cell subtype: MR differentiation from low-grade tumors. AJNR Am ) Neuroradiol 1997; 18:1141-1151.

MR GÖRÜNTÜLERİ