Olgu Arşivi

İntraossöz lipom - Stage 3 intraossöz lipom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  26, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1,2. Sagittal ve axial T1 ağırlıklı görüntüler. Ekspansil kalkaneus lezyonu çevresinde  sklerotik rim sinyali (okbaşı), santralde yogun kalsifikasyon/ossifikasyon sinyali (star) ve çevresinde fibrofatty sinyal (oklar) mevcuttur.Resim 1,2. Aksiyal T2 ve yağ baskılı aksial T2 ağırlıklı görüntüler. Lezyon yağ baskılı sekansta heterojen baskılanan fibröz-yağlı alanlar, santralde kalsifiye-ossifiye ve çevresinde su sinyalinde kistik dejenerasyon alanları ile hipointens periferal sklerotik rim’den oluşmaktadır.
 • Yazar

  Dr. Mustafa Kemal DEMİR
 • Tarih

  30/09/2017

MR BULGULARI

26 yaşında profesyonel erkek basketbolcu. Transferi öncesi rutin check-up.

TARTIŞMA

Multiple heterojen nekrozlu yağ içerikli kitleler, kistik transformasyon, periferal sklerotik rim ve yoğun kalsifikasyon veya ossifikasyon ile karakterizedir.

KAYNAKLAR

1) Mark D. Murphey, John F. Carroll, Donald J. Flemming, Thomas L. Pope, Francis H. Gannon, and Mark J. Kransdorf. From the Archives of the AFIP: Benign Musculoskeletal Lipomatous Lesions. RadioGraphics 2004 24: 1433-1466.

2) Milgram JW. Intraosseous lipomas: radiologic and pathologic manifestations. Radiology 1988; 167:155-160.

3) MR Findings of Calcaneal Intraosseous Lipoma with Hemorrhage. Hyo-Sung Kwak, Kwang-Bok Lee, Sang-Yong Lee and Young-Min Han. AJR 2005; 185:1378-1379. 

MR GÖRÜNTÜLERİ