Olgu Arşivi

Subependimal Heterotropi

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  23, Yaş kadın
 • Tanı

  Üst sıra: Aksiyal T2AG ve FLAIRAlt sıra: Koron al TlAGBilateral lateral ventriküllerin lateral kenarları boyunca su bependimal yerleşimli nodüler gri cevher alanları izlenmekte olup lateral ventrikü Ilerde ind entasyonlar oluşturmaktadır.
 • Yazar

  Hasan Yiğit
 • Tarih

  21/10/2013

MR BULGULARI

Epilepsi öyküsü olan 23 yasinda kadin hastaya ait kranyal MRG görüntüler.

TARTIŞMA

Periventriküler heterotropi olarak da adlandırılan su bependimal heterotropi, gri cevher heterotropilerinin en sık görülen form ud ur. Lateral ventriküllerin ependimi altında gri cevher nodülleri ile karakterizedir. Tek ya da çift taraflı fo kal ya da bilateral diffüz formda olabilir. Diğer gri cevher heterotropilerinde olduğu üzere normal nöronal migrasyonda bozukluk sonucu oluşur. MRG'de ependimin hemen altında yerleşen gri cevher nodülleri lateral ventrikül konturlarında düzensizliğe neden olur. En sık trigon ve oksipital hornlar düzeyinde izlenirler. Geri kalan beyin normal görünümdedir. Tüm sekanslarda normal gri cevher özelliğindeki bu alanlar kontrastlanmazlar.

KAYNAKLAR

1. Stanislavsky A, Gaillard F. Subependym al grey matter heteroto pia. Radiogaedia.org

MR GÖRÜNTÜLERİ