Olgu Arşivi

Myositis Ossifikans

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  10, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim 1: Pelvis T1 A koronal MRG'de, sol iliak kemik dış yüzüne komşu, içinde az miktrada hipointens alanlar da olan genel olarak izointens sinyalli kitlesel lezyon izleniyor.Resim 2A ve 2B: Pelvis STIR sekans koronal MRG'de sol iliak kemik komşuluğunda kemiğe dayanan ince periost reaksiyonu oluşturmuş, santralinde çok yüksek sinyal periferinde ise ince hipointens halka görülen yumuşak doku kitlesi görülüyor.Resim 3A ve 3B ve 3C: Pelvis T2A yağ baskılamalı aksiyel MRG'de solda iliak kemik dış yüzünde oturan kitlenin santralinde çok yüksek sinyal periferinde ince hipointens sınırlanma gözleniyor. Kitle çevresinde kaslarda ödem izleniyor.Resim 4A ve 4B: Pelvis BT tetkikinde solda iliak kemik yüzeyinde periost reaksiyonu oluşturmuş, periferal ossifikasyon gösteren hipodens kitle izleniyor.
 • Yazar

  Ayşenur Oktay
 • Tarih

  07/12/2011

MR BULGULARI

Sol kalça lateralinde agri olan 10 yasinda kiz olgu

TARTIŞMA

Myositis ossifikans hetrerotopik nonneoplastik kemik oluşumunu tanımlayan benign bir patolojidir. Çoğu olgu travma ile ilişkilidir. Heterotopik kemik genellikle bir kas ya da kas grubuna sınırlıdır.

Erken evrede en önemli ayırıcı tanı yumuşak doku sarkomudur. Matür evrede ise ytemel ayırıcı tanılar parosteal osteosarkom ve nadir olarak iskelet dışı osteosarkom ya da kondrosakomdur.

Genellikle spontan rezolusyon beklenir.

Lezyonun MR görüntüsü matüritesi ile bağlantı gösterir. T2A görüntülerde erken evrelerde santrali yüksek sinyal isntesitesinde kitle olarak görülür. Periferal ossifikasyon düşük sinyalli halka olarak izlenir. Periferal halka yoksa görünüm nonspesifiktir. Lezyon çevresinde belirgin kas ödemi tipik olup bu bulgu çoğu primer neoplazma beklenmez. MR'da periostit de görülebilir. Kronik lezyonlarda ise ödem azalır ve ossifikasyon artar.

KAYNAKLAR

1) Tyler P, Saifuddin A. The imaging of myositis ossificans. Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14:201-216.

2) Parikh J, et al. The imaging features of posttraumatic myositis ossificans with emphasis on mRI. Clin Radiol 2002;57:1058-1066.

MR GÖRÜNTÜLERİ