Olgu Arşivi

Renal Hücreli Karsinomun Yumuşak Doku Metastazları

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  57, Yaş erkek
 • Tanı

  Renal Hücreli Karsinomun Yumuşak Doku Metastazları
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  14/08/2011

MR BULGULARI

Her iki uylukta agrili sislik yakinmasi olan 57 yasinda erkek hasta

TARTIŞMA

Benign ve malign yumuşak doku tümörleri genellikle tektir. Çok sayıda yumuşak doku tümörü görüldüğünde bunların daha çoğu benign, daha azı ise maligndir.

Benign yumuşak doku tümörleri arasında multipl fibrom, lipom, hemanjiom, glomus tümörü ksantom, miksom ve nörofibrom sayılabilir. Malign multipl yumuşak doku tümörleri görüldüğünde metastaz, Kaposi sarkomu, anjiosarkom, epiteloid sarkom düşünülebilir.

Yumuşak doku metastazları nadir görülür. Metastazları diğer tümörlere göre daha belirsiz sınırlı ve infiltratif özellikte olup anatomik kompartmanlar içinde sınırlı kalmazlar. En sık yumuşak doku metastazı yapan primer tümörler akciğer, böbrek ve barsak kanseri, multipl myelom ve malign melanomdur.

Yumuşak doku metastazları genellikle primer kanser öyküsü olmayan kişilerde ağrılı yumuşak doku şişliği şeklinde karşımıza çıkar. Görüntüleme bulguları nonspesifiktir. T1 ve T2'de yüksek sinyal, heterojen iç yapı nekroz, kitle boyutunun büyük olması malignite olasılığını artırır. MR ile malign ve benign kitlelerin ayırıcı tanısı güvenli şekilde yapılmaz. Tru-cut ya da açık biyopsi yapılmalıdır.

Nadir olmakla birlikte, özellikle çok sayıda olduğunda, yumuşak doku kitlelerinin ayırıcı tanısında metastaz düşünülmelidir.

KAYNAKLAR

1) Damron TA, Heiner J. Distant Soft Tissue Metastases: A Series of 30 New Oatients and 91 Cases From the Literature. Annals of Surgical Oncology; 7; (7):526-534 2) Weiss SW, Goldblum JR, Enzinger FM. Imaging of sorft tissue tumors. In: Enzinger and Weiss's soft tissue tumors, p:63-63.

2) Kransdorf MJ, Murphey MD. Radiologic Evaluation of Sorft-Tissue Masses A Current Perspective. AJR September 2000 vol. 175 no. 3 575-587.

MR GÖRÜNTÜLERİ