Olgu Arşivi

İntramyometrial Düşük dereceli Endometrial Stromal Sarkom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  50, Yaş kadın
 • Tanı

  Uterus korpus anteriorda myometrium yerleşimli endometriumu yaylandıran 6,5x4x2cm boyutlarında, T1AG’de hipointens T2AG’de hiperintens sinyal ile karakterize kistik kitle izlenmektedir. Kitle duvarı T2AG’de hipointens olarak izlenmekte olup post-kontrast T1AG’de kontrastlanmaktadır. Kistik kistle içerisinde T1AG ve T2AG’de izointens sinyal ile karakterize, post-kontrast görüntülerde kontrastlanma gösteren ve DAG’de diffüzyon kısıtlaması gösteren septa ve solid komponent mevcuttur. 
 • Yazar

  Dr. Şehnaz Evrimler, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
 • Tarih

  01/02/2021

MR BULGULARI

50 yaşında kadın hastanın pelvik ultrasonografi tetkikinde kitle saptanması nedeniyle çekilen alt abdomen MR incelemeye ait verilen görüntüler aşağıdaki gibidir.

TARTIŞMA

Endometriyal stromal sarkomlar (ESS) uterin malignitelerin %0,2’sini, uterin sarkomların ise %15–23’ünü oluşturmaktadır.

Mitotik aktivitesine bağlı olarak ikiye ayrılır;
- Düşük-dereceli ESS
- Yüksek-dereceli ESS


Düşük-dereceli ESS; polipoid endometriyal bir kitleden, kistik dejenerasyon gösteren intramural myoma benzer görünüme kadar birçok değişik şekilde izlenebilir.

ESS miyometriuma göre T1AG’de izointens, T2AG’de hiperintens olarak izlenir.

Post-kontrast T1AG’de heterojen ama belirgin kontrastlanma gösterir.

Büyük kitlelerde düzensiz kontur, nodüler görünüm ve miyometriuma kurtçuk şeklinde veya diffüz multipl nodüler uzanımlar gösterebilir.

Yüksek-dereceli ESS miyometriyumu daha destrüktif bir şekilde infiltre eder, hemoraji ve nekroz alanları içerir.


ESS nadiren de olsa miyometrial yerleşim gösterebilir.

Miyometrial solid alanlar ve kalın septum barındırdan kistik kitle şeklinde izlenirler.

Dejenere leiomyoma ile karışabilir.

Küçük nodüller ile irregüler kenar, T2AG’de yüksek sinyal intensitesi, post-kontrast görüntülerde belirgin kontrastlanma intramiyometrial ESS’de gözlenirken leiomyoma veya leiomyosarkomda gözlenmez.

Bu vakalarda T2AG’de düşük intensite halka bulgusunun eşlik edebileceğinden literatürde bahsedilmiştir.


Endometrial yerleşimli ESS ile Endometrial karsinoma ayrımı radyolojik olarak yapılamayabilir.

Adenomyozis transizyonel zon kalınlığının ≥12 mm artması; T1AG’de hiperintens hemorajik odaklar ve T2AG’de milimetrik kistik odaklar ve kontraslanan ektopik endometrial gland odakları şeklinde izlenir.

KAYNAKLAR

1) Zaloudek C, Norris HJ. Mesenchymal tumors of the uterus. In: Kurman RJ, ed. Blaustein’s pathology of the female genital tract, 4th ed. New York,NY: Springer Verlag, 1994:457–528

2) Trerotola SO, Fishman EK, Kuhlman J. Computed tomography of uterine sarcomas. Clin Imaging 1989;13:208–211

3) Ueda M, Otsuka M, Hatakenaka M, et al. MR imaging findings of uterine endometrial stromal sarcoma:differentiation from endometrial carcinoma. Eur Radiol 2001;11:28–33

4) Ugur Toprak, Esref Pasaoglu, M. Alp Karademir, Mutlu Gülbay. onographic, CT, and MRI Findings of Endometrial Stromal Sarcoma Located in the Myometrium and Associated with Peritoneal Inclusion Cyst. AJR 2004;182:1531–1533

5) Rieko Furukawa, Masaaki Akahane, Haruyasu Yamada, Shigeru Kiryu, Jiro Sato, Shuhei Komatsu, Shinichi Inoh, et al. Endometrial Stromal Sarcoma located in the myometrium with a low-intensity rim on T2-Weighted images: Report of three cases and literature review. J Magn Res Imag 2010; 31:975–979

MR GÖRÜNTÜLERİ