Olgu Arşivi

Spinal Menenjioma

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  41, Yaş kadın
 • Tanı

  ÜST SIRA: Sagital ve aksiyaIT2A FSE görüntülerORTA SIRA: Sagital T1A FSEALT SIRA: Sagital ve aksiyal T1A FSE kontrastlı görüntüler Torakal T11-12 intervertebral diski seviyesinde T1A ve T2A görüntülerde spinal kord ile izo- hafif hiperintens ve kontrastlı T1A görüntülerde hiperintens sinyal özelliklerinde homojen ko ntrastlanan ve spinal kordu sağ posterolateralden sola anterolaterale doğru basılayan 17x12x10 mm boyutlarında intradural ekstramedüller kitle izlenmektedir.
 • Yazar

  Alper Dilli
 • Tarih

  27/01/2014

MR BULGULARI

Sirt ve bel agrisi ve sag bacakta uyusukluk sikayeti olan 41 yasinda bayan hasta.

TARTIŞMA

Spinal menenjiomlar, tüm menenjiomların %1,2 kadarını oluşturur. Tüm spinal tümörlerin %25’i menenjiomlardır. %80'i torakal, %15’i servikal, %3'ü lomber ve %2 kadarı foramen magnumda Iokalizedir. Sıklıkla intradural kompartmanda yer alırlar. Ekstradural spinal menenjiomlar oldukça nadir izlenir. 

Spinal menenjiomlar yaşlılarda daha sık izlenir. Gençlerde spinal menenjiom varlığında, agresif histolojik tipler ve nörolîbromatozis tip 2 gibi genetik hastalıklar akla gelmelidir. Yavaş gelişen tümörlerdir ve spinal kord basısı oluşturana kadar fark edilmezler. Lokal ağn ilk bulgulardan olsa da, hastalar denge kaybı veya güçsüzlük gelişene dek doktora başvurmazlar. Hastaların %59'unda ilk başvuru şikayetinin denge kaybı olduğunu bildirmiştir.

İlk başvuruda spinal menenjiom sebebiyle yürüyemeyen hastaların oranı %21-53 arasında değişmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme en çok tercih edilen tanı yöntemidir. Multiplanar görüntü alma özelliği sebebiyle, menenjiomların intradural ekstraaksiyal yerleşimleri net olarak gösterilebilir. T1A ve T2A görüntülerde genellikle spinal kord ile izointens izlenirler. Bazen T1A'da hipointens, T2A görüntülerde hiperintens de olabilirler.

Yoğun kalsifiye olan menenjiomlarda T1A ve T2A görüntülerde hipointens görünüm olabilir. Homojen kontrastlanma paterni menenjiomlar için tipiktir. Bilgisayarlı tomografide kontrast maddenin homojen tutulumu ile görünür hale gelirler. Kontrastsız serilerde kalsifiye menenjiomlar izlenebilir. Spinal anjiyografi hipervasküler bir lezyonu gösterir. Sıklıkla spinal kordun alt torasik bölgesinde bulunan ve kordu besleyen önemli damarlardan olan Adamkiewicz arterinin belirlenmesi için, cerrahi öncesi spinal anjiyografi uygulanır.

Cerrahide amaç tümörün total rezeksiyonudur. Total rezeksiyon oranları %82-98 arasında değişmektedir. Cerrahi sonrası nörolojik tablo düzelme gösterir. Öte yandan kalsifiye tümörlerde nörolojik hasar oranı yüksektir. Rekürrens oranları %0-13 arasında değişmektedir.

KAYNAKLAR

1. Gezen F, Kahraman S, Canakci Z, Beduk A. Review of 36 cases of spinal cord meningioma. Spine 2000;25:727-31

2. Cohen-Gadol AA, Zikel OM, Koch CA, Scheithauer BW, Krauss WE. Spinal meningiomas in patients younger than 50 years of age: a 21-year experience. J Neurosurg 2003; 98:258-63

3. Klekamp J, Samii M. Surgical results for spinal meningiomas. Surg Neurol 1999;52:552-62

4. Levy WJ Jr, Bay J, Dohn D. Spinal cord meningioma. J Neurosurg 1982;S7:804-12

5. Morandi X, Haegelen C, Riffaud L, Amlashi S, Adn M, Brassier G Results in the operative treatment of elderly patients with spinal meningiomas. Spine 2004;29:2191-4

6. Schaller B. Spinal meningioma: relationship between histological subtypes and surgical outcome? J Neurooncol 2005;75:157-61

MR GÖRÜNTÜLERİ