Olgu Arşivi

Ön çapraz bağ mukoid dejenerasyonu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  51, Yaş kadın
 • Tanı

  A) Sagital T2A yağ baskılı TSE kesitte ön çapraz bağ sinyalinde ve volümünde artış izleniyor. Koronal T1A TSE (B) ve yağ baskılı TSE T2 (C) görüntülerde, ön çapraz bağda heterojen sinyal ve Hbriler görünüm mevcut.
 • Yazar

  Canan Altay
 • Tarih

  07/06/2011

MR BULGULARI

Bilinen travmasi olmayan 51 yasinda kadin olgu, popliteal fossada agri yakinmasi ile basvurdu. Fizik muayenede; diz ekstansiyonunda kisitlilik saptandi ve MR inceleme planlandi.

TARTIŞMA

Ön çapraz bağ mukoid dejenerasyonu

Ön çapraz bağ (ÖÇB) mukoid dejenerasyonu etiyolojisi bilinmeyen nadir bir lezyondur. MR incelemede ÖÇB uzun aksına paralel, volüm artışı ve T2 ağırlıklı sekanslarda sinyal intensite artışı izlenir vebu görünüm "celery stalk - kereviz sapı " olarak adlandırılır. Tüm sekanslarda bağda uzun aksa paralel fibriler görünüm izlenir. OÇB bütünlüğünün korunmuş olduğu en iyi T2 ağırlıklı görüntülerde ortaya konur. ÖÇB mukoid dejenerasyon ile ganglion kist birlikteliği gelişebilir ve bu nedenle olgular radyolojik izlem altında tutulur. Çalışmalarda ÖÇB ganglion kisti sıklığı %1,3 ve bu olgularda uzak yerleşimli intra-osseöz ganglion kist sıklığı % 66-77 olarak bildirilmiştir.

Mukoid dejenerasyon ile ayıncı tanıda OÇB zedelenmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Travma öyküsü ayınmda yararlıdır.

KAYNAKLAR

1. Bergin D, Morrison WB, Carrino JA et-al. Anterior cruciate ligament ganglia and mucoid degeneration: coexistence and clinical correlation. AJR Am J Roentgenol. 2004;182: 1283-1287.

2. Papadopoulou P. The celery stalk sign. Radiology. 2007; 245: 916-7.

3. Hensen JJ, Coerkamp EG, et-al. Mucoid degeneration of the anterior cruciate ligament. JBR-BTR, 2007, 90: 192-193.

MR GÖRÜNTÜLERİ