Olgu Arşivi

Gliomatozis Serebri

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  61, Yaş erkek
 • Tanı

  A. TSE T2 aksiyalB. TSE T2 koronalC. SE T1 aksiyalD. DAG ve ADC haritasıE. 1 ay sonra; TSE T2 aksiyal; DAG ve ADC haritasıF. Postkontrast SE T1 aksiyal ve koronal.Sağ frontotemporoparietalde korteksi ekspanse etmiş, gri cevhere göre T2AG'de hiperintens, T1AG'de izo-hafif hipointens lezyon mevcuttur. Giruslar tutulmuş, komşu beyaz cevher bazı alanlarda kısmen etkilenmiştir. Lezyon kontrast tutmamıştır. (gösterilmiyor.) Difüzyon ağırlıklı kesitlerde, T2 etkisini temsil edecek şekilde hafif sinyal artışı görülmüş, ancak difüzyon kısıtlılığı saptanmamıştır.1 ay sonra; giral lezyon içerisinde santrali nekrotik geniş kitle ortaya çıkmıştır. Kitle santralinde difüzyon hızlanması görülmektedir.Komşuluğunda küçük satellit lezyon ve ödem izlenmektedir.
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  21/02/2012

MR BULGULARI

Basagrisi ve sol hemiparezi yakinmasi olan 61 yasinda erkek hasta

TARTIŞMA

En az 2, genellikle 3 lobda diffüz infiltratif tümör varken kitle etkisi ve distorsiyon görece azdır.

Gliomatozis serebride (GS) neoplastik astrositler farklı differensiasyon düzeylerinde olabilir. Genellikle Grade 2 ya da Grade 3 kitle izlenir; ancak olgumuzca olduğu gibi hızla Grade 4 kitleye dönüşebilir.

3-4 onyılda sıktır.

Bilişsel işlevlerde ilerleyici bozulma olan orta yaşlıu kişilerde gliomatozis serebri açısından MR incelemesi yapılmalıdır.

Tümör orta hattı geçebilir; genellikle bihemisferiktir.

Beyaz ve gri cevherde genellikle kitle oluşturmayan diffüz T2 sinyal artışı izlenir. Kontrastlanma değişkendir; genellikle az ve yamalı tarzdadır. Prognoz kötü olup haftalar yıllar içerisinde hastalar kaybedilir.

Ayırıcı tanı:

Lenfomatozis serebri (multifokal kontrastlanma gösterir; ancak GS'de ayırt edilemeyebilir.) Multisentrik glioma (daha fazla kitle etkisi, devamlılık göstermeyen lezyonlar) Viral ansefalit (daha akut klinik; BOS analizi ile ayrım)

Herpes ansefalitinin MR görünümü GS'ye çok benzeyebilir.

İnfarkt: Erken dönem infarktı GS'ye benzer. DAG ve klinik ile ayrım Vaskülit (multifokal infarkt; yamalı kontrastlanma)

Akut demyelinizazyon (ADEM, akut MS)

RT ve KT etkisiz; tümör çok yaygın olduğu için cerrahi ile çıkarılamaz.

KAYNAKLAR

1) Fischbein NJ, Dillon WP, Barkovich AJ. Teaching Atlas of Brain Imaging. Theime, New York, 2000. p 16-18

2) Osborn AG. Astrositomas and other glial neoplasms. In: Osborn AG. Diagnostşc Neuroradiology, Mosby 1994. p 529-579.

MR GÖRÜNTÜLERİ