Olgu Arşivi

Perikardiyal Kist

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  31, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim Altyazıları:A. Aksiyal ve koronal b-SSFP (FIESTA)B. Aksiyal spin eko T2A TIRC. Aksiyel prekontrast ve postkontrast spin-eko TlA DIRSağ kardiyofrenik s'nüie per kard (ok) ie bitişik, N Gad enjeks'yorıu ile kontrastlarımagöstermeyen kistk lezyon (aerisk) izlenmektedir.
 • Yazar

  Hasan Yiğit
 • Tarih

  13/08/2011

MR BULGULARI

Toraks BT incelemesinde sag parakardiyak kist saptanan 31 yasinda erkek hastaya MRG incelemesi gerçeklestirildi.

TARTIŞMA

Çölomik kavite gelişimindeki bozukluk sonucu oluşan konjenital kisttir. Duvarı tek tabaka mezotelyal hücreler ve bağ dokudan oluşur ve genellikle berrak sıvı içeriğine sahiptir. Çoğu anterior kard iyofrenik açıda ve genellikle sağda yerleşim gösterir. Genellikle perikardiyum ile bitişiktir. Çoğu olgu asemptomatik olup insidental olarak saptanır. 

MRG'de TlAG'lerde tipik olarak düşük intensitede olmakla birlikte yüksek proteinöz içeriğe sahip kistler yüksek sinyal özelliğinde izlenirler. T2AG'lerde hiperintens olup IV Gad enjeksiyonu sonrası kontrastlanma göstermezler. MRG ile kistik yapı kolayca ortaya konur ve tipik yerleşim durumunda diğer mediastinal kistlerden kolaylıkla ayırt edilir.


KAYNAKLAR

1. Jeung MY, Gasser B, Gangi A, Bogorin A, Charneau D, Wihlm JM, Dietemann JL, Roy C. Imaging of cystic masses ofthe mediastinum. Radiographics2002; 22:879-93.

2. Claussen CD, Miller S, Fenchel M, Riessen R, Kramer U. Direct Diagnosisin Radiology: Cardiac Imaging. Thieme (2007).

MR GÖRÜNTÜLERİ