Olgu Arşivi

Diyabetik/Üremik Ensefalopati

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  77, Yaş kadın
 • Tanı

  Nörolojik muayenesinde bilateral üst ve alt ekstremitelerde distalde daha belirgin olan koreatetoz, boyun ve ağızda distoni olduğu belirlendi.Hastanın öyküsünde demans, RCC nedeniyle nefrektomi, mesanede sistostomi, rutin diyaliz ve DM, son bir haftadır da hipoglisemi ataklarının olduğu öğrenildi.Laboratuar incelemelerde, Üre-Cre yüksekliği, sedim, CRP ve lökosit sayısında artış, laktik asidoz varlığı tespit edildi. Geliş kan basıncı 194/94 olarak ölçüldü.
 • Yazar

  Dr. Ali Murat KOÇ
 • Tarih

  01/10/2019

MR BULGULARI

4 gündür tüm vücutta istemsiz hareketler, konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı sebebiyle acil servise başvurdu.


TARTIŞMA

Diyabetik/Üremik Ensefalopati


- Üremik ensefalopati, üreminin sık karşılaşılan komplikasyonudur. Bilinç̧ düzeyinde değişiklik, nöbetler, görme bozuklukları, hemiparezi ve multifokal klonus görülebilir. 

- Bazal ganglion tutulumunda ise bradikinezi, dizartri gibi extrapiramidal bulgular görülür. 

- Diabetes mellitus, nefropatiye bağlı son dönem böbrek yetmezliği gelişimine katkıda bulunur.

- DM ve üremi İbirlikteliği, diyabetik mikroanjiopatik hasar ve bozulmuş glukoz metabolizması zemininde bazal ganglion hücreleri üzerine üremik toksinlerin olumsuz etkilerini daha da kolaylaştırabilir.

- Kraniyal ve Diffüzyon MRG’de bilateral bazal ganglionlarda, simetrik, vazojenik ödem görünümü mevcuttur. T2A sinyali artmıştır, ADC görüntülerde diffüzyon kısıtlaması genellikle yoktur. Kontrast tutuluşu görülmez.

-Lentiform fork sign: Üremik ensefalopati için tipik bulgu olup derin gri cevher çevresindeki internal, eksternal kapsül ve lamina medullaris’te MRG’de T2 hiperintensite, BT’de ise hipodansite görülür.


Diyaliz Disekulibrum Sendromu

Hemodiyalizin akut bir komplikasyonudur.

Özellikle ilk tedavisini alan hastalarda hızlı diyaliz nedeniyle gelişir. 

Konfüzyon, demans, koma gelişebilir. 

Görüntüleme bulguları spesifik olmamakla beraber serebral ödem ve buna bağlı bulgular ön plandadır. MRG’de diffüz, simetrik beyaz cevher lökoensefalopatisi görülebilir.

Tedavi edilirse görüntüleme bulguları geri dönüşlüdür.


Ekstrapontin MyelinozisHızlı düzeltilen hiponatremi sonrasında gelişir (ozmotik demyelinizasyon sendromu, ODS).

Ozmotik basınç farkı oligodenrdosit hücrelerin ölümüne yol açar ve myelin kaybı ile sonuçlanır.

ODS, sıklıkla posta görülür. Ponsa ek olarak, bilateral kaudat nükleus, putamen ve talamus gibi ekstrapontin alanlarda da görülebilir. 

MRG incelemede bilateral, simetrik artmış T2 sinyali ve diffüzyon incelemede kısıtlama görülebilir.

Wernicke EnsefalopatisiWernicke-Korsakoff Sendromu

Vitamin B1 eksikliğinde ortaya çıkar

Ataksi, oftalmopleji, konfuzyon klinik tiradıdır.

Kronik diyaliz, alkolizm, açlık vb durumlarda ortaya çıkabilir.

MRG’de; bilateral, simetrik mammiller cisimcik, dorsomedyal thalamus, tektal plato, aquaduct çevresi gri cevher ve 3. ventrikül etrafında T2 sinyal artışı görülür. Diffüzyon kısıtlaması eşlik edebilir.


Santral varyant PRESSPosterior Reversible Ensefalopati Sendromu, sıklıkla parietooksipital korteks ve subkortikal beyaz cevher bölgelerini tutan, geri dönüşlü bir sendromdur.

Başağrısı, nöbet, görme bozukluğu, konfüzyon gelişebilir.

Başta hipertansiyon olmak üzere bir çok neden etyolojide yer alır.

%10-20 hastada, yalnızca beyin sapı ve bazal ganglionlar tutulur(santral varyant tip).

MRG’de, pons, medulla, bazal ganglionlarda ve talamusta T’ sinyal artışı görülebilir. Diffüzyon kısıtlaması görülmez. SWI’da santral mikrohemorajik odaklar görülebilir.KAYNAKLAR

1) Central-Variant Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome: Brainstem or Basal Ganglia Involvement Lacking Cortical or Subcortical Cerebral Edema. American Journal of Roentgenology. 2013;201: 631-638. 10.2214/AJR.12.9677

2) Osmotic myelinolysis: Does extrapontine myelinolysis precede central pontine myelinolysis? Report of two cases and review of literature. Indian J Radiol Imaging. 2015 Apr-Jun; 25(2): 177–183. doi: 10.4103/0971-3026.155870

3) Reversible white matter edema in dialysis disequilibrium syndrome. Journal of Neuroradiology, 42(4), 247–249.doi:10.1016/j.neurad.2014.10.003 

4) Uremic Encephalopathy: MR Imaging Findings and Clinical Correlation. AJNR Am J Neuroradiol. 2016 Sep;37(9):1604-9. doi: 10.3174/ajnr.A4776

5) Alcohol’s Effects on the Brain: Neuroimaging Results in Humans and Animal Models. Alcohol Res. 2017; 38(2): 183–206.

MR GÖRÜNTÜLERİ