Olgu Arşivi

Granülomatöz Mastit

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  36, Yaş kadın
 • Tanı

  RESİM 1 (A-D): Transvers STIR (A), postkontrast yağ baskılı 3D FLASH T1 (B), difüzyon ağırlıklı görüntüleme (C) ve ADC harita görüntüsünde  (D) her iki memede periferal kontrastlanan, santral kesimleri difüzyon kısıtlılığına neden olan abse formasyonları ve eşlik eden inflamasyona bağlı heterojen kontratlanmalar izlenmektedir.
 • Yazar

  Dr. Irmak DURUR SUBAŞI
 • Tarih

  01/05/2017

MR BULGULARI

36 yaşında kadın hastaya ait meme manyetik rezonans görüntüleri verilmiştir. Uygulanan medikal tedavilere rağmen olgunun kısa takiplerinde lezyonlarda regresyon saptanmamıştır.

TARTIŞMA

GRANÜLOMATÖZ MASTİT-GENEL BİLGİLER 1

İdiopatik granülomatöz mastit, diğer adı ile granülomatöz lobuler mastit, etyolojisi bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Genç kadınlarda gebelikten ortalama 6 yıl sonra ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Özellikle otoimmmun mekanizma üzerinde durulmaktadır. Öne sürülen mekanizma, duktal epitel hasarı ve glandüler sekresyonların meme lobu içerisine ekstravaze olarak inflamasyona neden olmasıdır.

GRANÜLOMATÖZ MASTİT-GENEL BİLGİLER 2

Görüntüleme sırasında mamografide en sık fokal asimetri izlenir. Distorsiyon, mikrokalsifikasyon, kitle daha nadir izlenir. Ultrasonografide genellikle tübüler, dallanan, çoğunlukla vaskülarite artışının eşlik ettiği, yer yer cilt altına doğru yönlenen, akustik güçlenme gösteren, hipoekoik inflamasyon alanları izlenir. Sonoelastografide malignitelere göre belirgin şekilde yumuşak skorlara sahip olduğu bildirilmiştir.

GRANÜLOMATÖZ MASTİT-GENEL BİLGİLER 3

Manyetik rezonans görüntüleme bulguları kitlesiz kontrastlanma, heterojen kontrastlanan kitle veya abse formasyonları olabilir. Dinamik değerlendirmede her üç tip kontrastlanma eğrisini de gösterebilir. Difüzyon ağırlıklı görüntülemede, difüzyon artışı veya özellikle abse oluşmuşsa difüzyon kısıtlılığı izlenebilir. Difüzyon kısıtlılığının özelikle matür absede kontrastlanmayan kesimde izlenmesi tipiktir. Olguların çoğunda mamografi, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulgularıyla granülomatöz mastit ön tanısı ayırıcı tanı listesinde yer bulmaktadır; ancak yine de her olguda biyopsi ile tanının teyit edilmesi gerekir.

KAYNAKLAR

1) Gautier N, Lalonde L, Tran-Thanh D, El Khoury M, David J, Labelle M, et al. Chronic granulomatous mastitis: imaging, pathology and management. Eur J Radiol. 2013; 82(4):e165-75.

2) Aghajanzadeh M, Hassanzadeh R, Alizadeh Sefat S, Alavi A, Hemmati H, Esmaeili Delshad MS, et al. Granulomatous mastitis: presentations, diagnosis, treatment and outcome in 206 patients from the north of Iran. Breast. 2015; 24(4):456-60.

3) Durur-Karakaya A, Durur-Subasi I, Akcay MN, Sipal S, Guvendi B. Sonoelastography findings for idiopathic granulomatous mastitis. Jpn J Radiol. 2015 Jan;33(1):33-8.

4) Durur-Subasi I, Durur-Karakaya A, Karaman A, Seker M, Demirci E, Alper F. Is the necrosis/wall ADC ratio useful for the differentiation of benign and malignant breast lesions? Br J Radiol. 2017 May;90(1073):20160803.

MR GÖRÜNTÜLERİ