Olgu Arşivi

Gebelik kusmalarına bağlı Wernicke Ensefalopatisi

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  34, Yaş kadın
 • Tanı

  A) FLAIR T2 aksiyal kesitlerde pons tegmentumu, mezensefalon, periakuaduktal gri cevher, hipotalamus, optik trakus ve talamus medialinde bilateral simetrik hiperintens lezyonlar görülmektedir.B) Postkontrast T1 ağırlıklı sagital ve koronal kesitte hipotalamusta, hipofiz sapının bir kesiminde, periakuaduktal alanda ve tektumda kontrastlanma izlenmektedir.C) Tedavi sonrası FLAIR aksiyal ve postkontrast SE T1 aksiyal kesitlerde bulguların normale döndüğü görülmektedir.
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  07/01/2012

MR BULGULARI

34 yasinda kadin. Alti haftadir bulanti ve kusma yakinmasi olan 16 haftalik gebe olguda görme bozuklugu ve konfüzyon gelisiyor

TARTIŞMA

Wernicke Ensefalopatisi (WE), Bl vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen, tanısı zor, ölümcül olbilen bir klinik tablodur. En sık alkoliklerde görülür. Kronik alkol alımı, gastrointestinal cerrahi, uzamış kusma, uzamış kemoterapi, kronik hastalıklar ve beslenme bozukluğu Wernicke emefalopatisine zemin hazırlar. 

Hiperemezis gravidarum olgularında, kontrol edilemeyen kusmalar, uzamış intravenöz beslenme ve tiamin içermeyen glikozlu infüzyon tedavisi WE gelişmesine yol açabilir. Olgumuzda hiperemezis gravidaruma bağlı beslenme bozukluğu sonrası ortaya çıkan bilinç bulanıklığı, görme kaybı, bilateral oftalmopleji, nistagmus ve ataksi yanı sıra tipik MR bulguları (medial talamus, hipotalamus, mamiller cisim, tektum ve periakuaduktal alanda simetrik T2 sinyal artışı / kontrası tutulumu) ile tiamin (vitamin B1) eksikliğine bağlı Wernicke emefalopatisi tanısı konmuştur. 

Tiamin replasmanı sonrası klinik bulgular düzelmiş. Bir ay sonra çekilen kontrol MR'da patolojik bulgular ortadan kalkmıştır. MR'da tanımlanan tipik lezyonlar yanı sıra serebellum, kranial sinir nukleusları, dentat nukleus, splenium ve perirolandik giruslar gibi atipik yerleşimler de tutulabilir. Atipik bulgular her zaman tipik bulgular ile birliktedir.

Mamiller cisimlerde kontrast tutulumu Wenicke ensefalopatisinin tek MR bulgusu olabilir. Ayırıcı tanıda ADEM, viral ansefalit, vaskülit, sarkoidoz, lenfoma, lösemi düşünülmelidir. 

Tiamin tan replasmanına ne kadart erken başlanırsa prognoz o kadar iyidir.

KAYNAKLAR

- Haldorsen IS, Espeland A, Larsson EM. Central nervous system lymphoma: Characteristic findings on traditional and advanced imaging. AJNR 20ll; 32: 984-992.

-Schwaighofer BW, Hesselink JR, Press GA, Wolf RL, Healy ME, Berthoty DP. Primary intracranial CNS lymphoma: MR manifestations. AJNR l989; l0(4):725-9.

-Jahnke K, Schilling A, Heidenreich J, Stein H, Brock M, Thiel E, Korfel A. Radiologic morphology of low-grade primary central nervous system lymphoma in immunocompetent patients. AJNR 2005; 26(10):2446-54.

MR GÖRÜNTÜLERİ