Olgu Arşivi

İnflamatuar Spondilartrit (seronegatif)

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  55, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1A ve 1B: Sagittal T1A.Resim 2: Sagittal STIR (T2A)Resim 3: Aksiyel T2A MR KesitleriResim 4A ve 4B: AP ve lateral lpmber vertabra direkt grafileri.Resim 5A: Aksiyel BT Resim 5B ve 5C: Sagittal reformat görüntüler.MR görüntülerde, L2 ve L5 vertebra anterior inferior kesimlerinde fokal sinyal değişiklikleri izleniyor.Direkt grafide vertebralarda bir bulgu ayırt edilemiyor, ancak ön arka grafide sakroiliak eklemlerde (SİE) skleroz dikkati çekiyor. L2 seviyesi BT kesitlerinde ise diske bakan platoda erozyon ve skleroz görülüyor.
 • Yazar

  Ayşenur Oktay
 • Tarih

  19/08/2013

MR BULGULARI

55 yaş erkek, bel ağrısı.

TARTIŞMA

MRG vertebra ve SİE'lerde inflamatuar değişiklikleri saptamada en duyarlı yöntemdir. Spondilit vertebra korpus köşelerinde STIR sekans görüntülerde yüksek sinyalli izlenir. Anterior spondilit direkt grafideki Romanus lezyona eşdeğerdir. Tip 1 Modic lezyondan ayırım tek başına MRG ile bazen güç olabilir. Eşlik eden klinik ve diğer bulguları ayırıcı tanıda yardımcıdır.

KAYNAKLAR

1) Canella C, Schau B, et al. MRI in seronegative spondyloarthritis: Imaging features and differential diagnosis in the spine and sacroiliac joints. AJR 2013; 200:149.

2) Baraliakos X, Braun J. Magnetic resonance imaging in spondyloarthropathies. Joint Bone Spine 2006; 73:1

MR GÖRÜNTÜLERİ