Olgu Arşivi

Rüptüre Ve Enfekte Baker Kisti

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  28, Yaş erkek
 • Tanı

  Aynı düzeyden geçen aksiyel yağ baskılı Proton Dansite Ağırlıklı (PDA) (A), T1A (B), yağ baskılı kontrastlı T1A (C) ve daha proksimalden geçen aksiyel yağ baskılı PDA (D) görüntülerde ve koronal yağ baskılı T2A (E), koronal (F) ve sagital (G) yağ baskılı kontrastlı T1A kesitlerde proksimalde popliteal fossadan, gastroknemius kası medial parçasının yüzeyelinden distale doğru uzanan yaklaşık 8 x 2 cm ebatlarında içerisinde kanama ürünlerine ait sinyal banndıran, kontrast sonrası duvarında ve çevre yumuşak dokularda kontrastlanmanın görüldüğü sıvı içerikli lezyon izleniyor.
 • Yazar

  Uğur Demir
 • Tarih

  21/06/2011

MR BULGULARI

28 yasinda erkek olguda diz çevresi ve krurisde agri yakinmasi var.

TARTIŞMA

RÜPTÜRE VE ENFEKTE BAKER KİSTİ

Baker kisti, eklem kapsülünün posteromediali ile ilşkili olan gastroknemius-semimembranosus bursasının distansiyonu olarak tanımlanabilir. Asemptomatiktir ya da popliteal fossada ağrısız şişlik olarak kendini göstebilir. Erişkinlerde hemen daima eklemde sıvı artışına neden olan patolojilere (rekürren sinovit, artrit vs.) ikincil olarak karşımıza çıkar. Nadiren çok büyük boyulara ulaşarak rüptüre olabilir ve akut tromboflebit ile kanşabilecek klinik bulgulara neden olur. Baker kistinin enfeksiyonu ise daha nadir bir komplikasyon olup genellikle septik artrit ile ilişkilidir ve etken mikroorganizmalar arasında S. auerus, E. Coli ve M. Tuberkülozis sayılabilir. Klinik bulguların ayırıcı tanısında derin ven trombozu, selülit gibi hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca MR görüntüleri değerlendirilirken baker kist enfeksiyonuna eşlik edebilecek olası piyomyozit, artrit ve osteomyelit bulguları dikkatle değerlendirilmelidir.

KAYNAKLAR

D. Cornelia, M. Sherif, L. Todd. Baker's cyst infection: Case report and review. Clinical infectious diseases 1999; 29:276-8 

Y. Deng-Ho, C. Wei-Chou, H. Tsung-Yun, Y. Song-Feng, C. Deh-Ming, K.

San-Yuan, C. Chen-Hung. Baker's cyst with bacterial infection in a patient with recently diagnosed systemic lupus erythematosus. ] Med Sci 2009:29(3);151-154

MR GÖRÜNTÜLERİ