Olgu Arşivi

Rektus Femoris Kasında Strain

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  46, Yaş kadın
 • Tanı

  Üst sıra: Aksiyel TlAG ve T2AG SPAIR görüntülerAlt sıra: Koron al TlAG ve T2AG SPAIR görüntülerSağ uyluk düzeyinde ko ntrastsız koro nal ve aksiyel Tl AG sekanslarda ayırt edilebilen lezyon yok. Koronal ve aksiyel T2 AG SPAİR sekansta sağ rektus femoris indirekt başında grade 1 straine bağlı hiperintens ring görünümü mevcut.
 • Yazar

  Aynur Turan
 • Tarih

  31/12/2012

MR BULGULARI

46 yasinda bayan hasta, sag uylukda agri nedeniyle MR incelemesi yapildi.

TARTIŞMA

Rektus Femoris Kasında Strain

Rektus femoris kası (RFK) en sık hasarlanan quadriceps kasıd ır. Genellikle aşırı kullanma tekrarlayan travma, ısınmadan yapılan egzersizler sonrası gelişir.

RFK'nın ana fonksiyonu diz ekstensiyonu ve kalça fleksiyonud ur. Proksimal RFK direkt ve indirekt baş olmak üzere iki tendinöz orjine sahiptir. Bu iki baş orjinden birkaç santimetre sonra birleşir. Direkt baş daha çok su perfisiyal kom ponenti oluşturur ve distalde rektus femorisin anterior fasiası ile devam eder. İndirekt baş birleşik tendonun posterior komponentini oluşturur. Kasın yaklaşık proksimal üçde ikisinde kasın içinde uzun ve derin muskulotendinöz bileşke olarak uzanır.

RFK hasarları aşagıdaki gibi sınıflandırılır:

Grade 1 : Fonksiyon kaybı yoktur. İntersitisyel ödem ve hemoraji,

Grade 2: Muskulotendinöz unit (MTU) düzeyinde parsiyel yırtık mevcut olup kitle görünümü, intramuskuler sıvı ve hematom görülür. Retraksiyon yoktu r. 

Grade 3: MTU 'da komplet rüptür vardır. Retraksiyon, palpasyonda defekt ve kitle görünümü görülebilir. Kronik sü reçde indirekt başın fibröz değişikliği T2 AG'de hipointens görülür ve yumuşak doku kitleri ile karışabilir. Ayırıcı tanıda kontrast made kullanılabilir. Tedavisi genelde konservatiftir.

KAYNAKLAR

1. Gyftopoulos S, Rosenberg ZS, Schweitzer ME, Bordalo-Rodrigues M. Normal Anatomy and Strains ofthe Deep Musculotendinous Junction of the Proxim al Rectus Femoris: MRI features. AJR March 2008;190:182-186.

2. Stoller DW. Magnetic resonance imaging in orthopedics and sport medicine. .3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins; 2007. P. 164-172.

MR GÖRÜNTÜLERİ