Olgu Arşivi

Perikardiyal Hematom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  36, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim 2a: Kısa aks db TSE T1Resim 2b: Kısa aks db TSE T2Resim 2c: 4 Boşluk TIRM Resim 2d: 4 Boşluk db FS TSE T1Resim 3a: 4 Boşluk cineResim 3b: Kontrastlı koronal FL3DResim 3c: Kısa aks geç kontrastlı IR (PSIR)Resim 3d: Kontrastsız BTResim 4a: Sol ventrikül lateral duvarı komşuluğunda heterojen hiperintens özellikte oval şekilli kitlesel oluşum.Resim 4b: Lezyon hipointens alanlar içeren izointens özellikte.Resim 4c: Lezypn hipointens alanlar içeren heterojen özellikte.Resim 4d: Lezyon Hiperintens özellikte. Myokard sınırları ayrı olarak izleniyor.Resim 5a: Sol ventrikül lateral duvarına konşu hipointens lezyon, sağda daha belirgin biatriyal genişlemeResim 5b: Lezyona kontrast geçişi izlenmiyor.Resim 5c: Lezyonda geç kontrast tutulumu izlenmiyorResim 5d: Lezyonda kalsifikasyon izlenmiyor.
 • Yazar

  Özlem Saygılı
 • Tarih

  24/03/2014

MR BULGULARI

36 yasinda kadin hasta, geçirilmis ASD ve VSD operasyonu, geçirilmis endokardit, 1 yildir devam eden nefes darligi ve çabuk yorulma sikayeti.

TARTIŞMA

PERİKARDİYAL HEMATOM

-Perikardiyal hematom kardiyak MRG ile tanısı konulabilen ve cerrahi tedavi gerektiren kitlelerden ayıredilebilen bir patolojidir.

-MRG bulguları hematomun yaşına göre değişkenlik gösterir. Akut hematom: T1 ve T2 ağırlıklı serilerde hiperintens Subakut hematom (1-4 hafta): T1 ve T2 ağırlıklı serilerde yer yer hiperintens alanlar içeren heterojen intensitede Kronik hematom: T1 ve T2 ağırlıklı serilerde homojen ya da hetorojen hipointens, etrafında hipointens rim bulunabilir. Bazen de bu olguda olduğu gibi hemorajik sıvıya bağlı T1 ağırlıklı serilerde geç dönemde de içerik hiperintens izlenebilir.

-Kardiyak/parakardiyak kitlenin lokalizasyonun doğru şekilde yapılması tanı açısından önemlidir.

-Perikardiyal kitlelerde özellikle cerrahi ve travma öyküsü de varsa hematom sık görülürken myokardiyal kitlelerde tümöral lezyonlar sık görülmektedir.

-Perikardiyal kitleler myokarda bası oluştururken, myokardiyal kitleler myokard duvarında distorsiyon ve kalınlaşmaya yol açar

-Perikardiyal kitlelerin ayırıcı tanısında: Hematom, Pseudoanevrizma, Perikardiyal kist, Primer ve metastatik tümörler

-Perikardiyal hematom etyolojisinde; travma, hemorajik perikardit, myokardiyal ya da arteryel rüptür, aort diseksiyonu, kardiyak cerrahi, kardiyak kateterizasyon ve antikoagülan tedavi bulunur.

-Perikardiyal mezotelyoma ve metastatik tümörler (akciğer, meme, lösemi) de hemorajik perikardiyal sıvıya neden olabilir.

-Metastatik tümörler sıklıkla boyutlarıyla orantısız, büyük miktarda hemorajik efüzyona neden olabilir.

KAYNAKLAR

-Joumal of Cardiovascular Magnetic Resonance 2000; 2(I), 1-6

-Joumal of Cardiovascular Magnetic Resonance 2009, 11:14

-American Journal of Roengenology 2011; 197:W621-634

MR GÖRÜNTÜLERİ