Olgu Arşivi

Fibrolamellar Hepatosellüler Karsinom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  16, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim 1: Koro nal plan T2 AG'de karaciğer sağ lobda karaciğer parankimine göre hafif hiperintes büyük boyutlara ulaşan kitle lezyonu mevcuttu.Resim 2: Aksiyal plan Tl AG'de hiperintens lezyon ve hipointens santral skar dokusu mevcuttu. Out- off faz görüntüde lezyon içersinde intraselüller yağ varlığını gösteren belirgin baskılanma izlendi.Resim 3: Aksiyal plan yağ baskılı T2 AG'de lezyonda hiperintens santral skar dokusu gözlendi.Resim 4: Dinamik incelemede lezyonda heterojen ko ntrastlanma ve yaklaşık 1 saat sonra alınan geç fazda santral skar dokusunda da kontrastlan ma mevcuttu.
 • Yazar

  Aynur Turan
 • Tarih

  08/07/2013

MR BULGULARI

16 yasinda bayan hasta karin agrisi sikayeti ile basvurdu.

TARTIŞMA

Fibrolamellar Hepatosellüler Karsinom

Fibrolamellar hepatosellüler karsinom(FHCC), hepatosellüler karsinomun nadir görülen bir varyantıdır. Genellikle cinsiyet farklılığı yoktur ve genç yaşlarda (5-35 yaş) ortaya çıkar. Klinik bulguları ele gelen kitle, karın ağrısı ve kilo kaybıdır.

Altta yatan karaciğer hastalığı ya da siroz hikayesi HCC'nin aksine yoktur. Serum aIfa-fetoproteini yaklaşık %85 olguda normal sınırlardadır. Patolojik olarak büyük infitratif kitleler olup fibröz septalar ile birbirinden ayrılırlar ve santral skar sıktır.

Görüntüleme bulguları MRG'de kitle TlAG'de hipointens, T2AG'de hiperintenstir. Dinamik kontrastlı incelemede arteriyel ve portal venöz fazlarda heterojen kotrastlanma gösterir. Santral skar dokusunun fibröz yapısı nedeniyle hem TlAG'de hem de T2AG’de hipointens olarak görülür. Santral skar tipik olarak kontrastlanmaz. Tedavisi cerrahidir. FHCC'nin prognozu HCC'den daha iyidir.

Olguda atipik olarak serum aIfa-fetoproteinin belirgin yüksekti, lezyon çok fazla intrasellüler yağ içeriyordu, santral skar T2 AG'de hiperintensti ve geç fazda skarda kontrastlanma mevcuttu. Ama patoloji sonucu iyi diferansiye fibrolameller hepatosellüler karsinom olarak geldi.

KAYNAKLAR

1. Ba-Ssalamah A, Schima W, Schmook MT, Linnau KF, Schibany N, Helbich T, Reimer P, Laengle F, Wrba F, Kurtaran A, Ryan M, Mann FA. Atypical focal nodular hyperplasia of the liver: imaging features of nonspecifîc and liver specific MR contrast agents. AJR Am J Roentgenol. 2002 Dec;179(6):1447-56.

2. Ichikawa T, Federle MP, Grazioli L, Madariaga J, Nalesnik M, Marsh W. Fibrolamellar hepatocellular carcinoma: imaging and pathologic findings in 31 recent cases. Radiology. 1999 Nov;213(2):352-61.

3. McLarney JK, Rucker PT, Bender GN, Goodman ZD, Kashitani N, Ros PR. Fibrolamellar carcinoma of the Iiver: radiologic-pathologic correlation. Radiographics. 1999 Mar-Apr;19(2):453-71. Review.

4. Ichikawa T, Federle MP, Grazioli L, Marsh W. Fibrolamellar hepatocellular carcinoma: pre- and posttherapy evaluation with CT and MR imaging. Radiology. 2000 Oct;217(1):145-51.

5. Stevens WR, Johnson CD, Stephens DH, Nagorney DM. Fibrolamellar hepatocellularcarcinoma: stage at presentation and results of aggressive surgical management. AJR Am J Roentgenol. 1995 May;164(5):1153-8.

MR GÖRÜNTÜLERİ