Olgu Arşivi

jel kaçağı ve eşlik eden mukosel benzeri meme kitlesi

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  37, Yaş kadın
 • Tanı

  a) Silikon protez rüptürü ve eşlik eden invaziv duktal karsinomb) AQUAfilling jel enjeksiyonuna bağlı normal bulgularc) Silikon protez rüptürü ve silikon kaçağıd) AQUAfilling jel kaçağı ve eşlik eden invaziv müsnöz karsinome) AQUAfilling jel kaçağı ve eşlik eden mukosel benzeri lezyonMR- Her iki memede uygulanmış AQUAfilling jel enjeksiyonuna bağlı görüntü izlenmektedir. Enjeksiyon materyalinde konturda düzensizlik, lobüle görünüm izlenmektedir.Sağ meme alt dış kadranda, difüzyon kısıtlılığı gözlenen, halkasal kontrastlanan, multiseptalı kitle saptanmaktadır.US incelemde benzer lokalizasyonda, ovoid şekilli, multilobüle konturlu, heterojen ekoda, Doppler US'de artmış kanlanması olamayn, elastografide düşük sertlik derecesinde alanları olan kopleks kistik kitle izlenmektedir.
 • Yazar

  Dr. Işıl BAŞARA AKIN
 • Tarih

  01/06/2020

MR BULGULARI

5 yıl önce memeye augmentasyon mamoplasti uygulanmış memede ele gelen hafif sert kıvamlı, zamanla büyüyen ve ağrılı kitle yakınmasıyla başvuran 37 yaşında kadın hasta

TARTIŞMA

Augmentasyon mamoplasti en popüler estetik uygulamalardandır ve ya memeye protez implantasyonu uygulanarak ya da dolgu maddesi enjekte ederek gerçekleştirilir.

AQUAfilling jel (Biomedica, Prague, Czech Republic) hidrofilik bir jel yapıdır ve %98 sodyum klorid çözeltisi (%0.9) ve %2 poliamid katyon (acrylamide-co-N,N0 -methylenebisacrylamide) içerir.

AQUAfilling jel oluşan bazı komplikasyonlardan ötürü FDA tarafından onaylanmamıştır. Ancak dünyada ve Avrupa'da bazı ülkelerde (Türkiye, Sırbistan, Malezya, Japonya, Kore) onayı vardır ve kullanılmaktadır.


Literatürde tanımlanan en sık komplikasyonları
 • Jelin migrasyonu
 • Enfeksiyon
 • Memede deforme görünüm oluşması
 • Memede asimetri
 • Meme dokusunda hassasiyet/ağrı
 • Memede şişme
 • Lakstasyon yeteneğinde kayıp
 • Sistemik ağrı
Jelin migrasyonu sonucu müköz, heterojen iç yapıda kompleks kistik lezyonlar oluşabilir.
Migrasyon bağlı gelişen kistik kitleler malign lezyonları da içeren pek çok meme kitlesini maskeleyebilir.
MG bulguları non-spesifiktir.
MR ve US bulguları optimal tanıda önemli katkı sağlar.

Olgumuzda da olduğu gibi, US'de heterojen ekolu, hipo-anekoik kompleks kistik kistik lezyonlar izlenir.

MR'da sıvı sinyali ile benzer özellikler gösterir. Ancak yoğun müsinöz içeriğe beğlı T1 ve T2 sinyallerinde değişiklikler de izlenebilir. 

Enflamasyonun eşlik ettiği durumlarda meme dokusunda ödem bulguları izlenebilir.

Kontrast madde enjeksiyonu sonrası kontrast tutar.

 • Mukosel benzeri lezyon, histolojik olarak müsinöz karsinoma benzeyen, duktal hiperplazi ya da karsinomla da ilişkisi bildirilen lezyondur.
 • Uzun dönem izlemde, maligniteyle ilişkisi net belirlenememiştir.
 • MG’de genelde kaba kalsifikasyonlarla prezente olabilir.
 • US’de kompleks kistik kitleler şeklinde görüntülenebilir.
 • MR bulguları bizim olgumuza benzer özelliklerdedir.

AQUAfilling jel enjeksiyonu, güvensiz ve acemi ellerde pek çok komplikasyona yol açabilir.

Günümüzde bu uygulamaların oranı arttığından görüntüleme bulgularının bilinmesi oldukça önemlidir.

KAYNAKLAR

1. Kim J, Chang H, Park JU. Complication of Ruptured Poly Implant Prothèse® Breast AQUAfilling® Gel Injection: A Case Report and Literature Review. Aesthetic Plast Surg 2019; 43: 46-52. 

2. Son MJ, Ko KH, Jung HK, et al. Complications and Radiologic Features of Breast Augmentation via Injection of Aquafilling Gel . J Ultrasound Med 2018; 37: 1835-1839. 

3. Tanaka A, Aya Imai A, Goto M, et al. Which patients require or can skip biopsy for breast clustered microcysts? Predictive findings of breast cancer and mucocele-like tumor. Breast Cancer 2016; 23: 590-596.

MR GÖRÜNTÜLERİ