Olgu Arşivi

Tumefaktif Multipl Skleroz

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  6, Yaş erkek
 • Tanı

  A) BT'de sol posterior frontal intraaksiyal, hipodens yer kaplayan lezyon izleniyor. TSE T2(B), FLAIR TZ(C), TSE T1(D) ve postkontrast T1(E) kesitlerde yaklaşık 2 cm çaplı, T2'de hiperintens, T1'de hipointens, az miktarda çevre ödemi olan ve halkasal ağırlıklı olarak kontrast tutan lezyon görülüyor.
 • Yazar

  Süleyman Men
 • Tarih

  21/05/2011

MR BULGULARI

Birkaç gündür beceriksizlik ve sag hemiparezi ortaya çikan 6 yasinda erkek çocuk

TARTIŞMA

Tumefaktif Multipl Skleroz

2 cm'den büyük, kitle etkisi olan, ödemli ya da halkasal kontrast tutan multipl skleroz (MS) lezyonlarına tümefaktif MS denir. Olgulann yarıdan fazlasında klinik bulgu ilk kez ortaya çıkıyorken daha azında relapsing-remitting ya da progresif MS mevcuttur.

Takipte %70 olguda kesin MS gelişirken daha azında izole demyelinizan sendrom olarak kalır. Semptomlar MS için atipiktir; daha çok fokal kitle Iezyonuna bağlı semptomlar (fokal nörolojik defısit, epilepsi, afazi..) ortaya çıkar. 

Patolojik olarak bu lezyonlar MS plaklanndan aynlamaz. Tümefaktif MS, iyi sınırlı, çevresinde az miktarda ödem ve kitle etkisi olan lezyonlar şeklinde izlenir. Olguların yansında, daha çok halkasal tarzda kontrastlanma görülür. Sıklıkla kontrastlanma açık halka tarzındadır; açıklık kortekse bakar. Santralinde dilate vasküler yapıyı temsil eden kontrastlanma görülebilir. Olgumuzda hem halkasal, hem de santral kontrastlanma görülmektedir. Tümefaktif MS, steroid tedavisine hızla yanıt verir.

Bu lezyonlar en çok gliomlar ile karışır; bu nedenle sıklıkla biopsiye giderler. Ayırıcı tanıda ADEM de düşünülebilir.

KAYNAKLAR

1) C. F. Lucchinetti, R. H. Gavrilova,I. Metz, et al. Clinical and radiographic spectrum of pathologically confirmed tumefactive multiple sclerosis. Brain (2008), 131, 1759-1775

2) Curtis A. Given II, B. Scott Stevens, Charles Lee. The MRI Appearance of Tumefactive Demyelinating Lesions. AJR:182, January 2004

MR GÖRÜNTÜLERİ