Olgu Arşivi

İntraosseoz Lipom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  63, Yaş erkek
 • Tanı

  Üst satır: Koron al TlAG ve STIRAlt satır: Aksiyal T2AG, STIR ve T1AG Femur intertrokanterik alanda med üIler mesafeyi dolduran, normal kemik iliğinden sklerotik bir rim ile ayrılan, santral bölümünde kalsifikasyo n/ossifikasyona ait sinyalsiz alanlar ile birlikte T2AG'Ierde hiperintens nekroz/granülasyon alanları içeren, büyük bölümü yağ intensitesinde kitle lezyonu mevcuttur.
 • Yazar

  Hasan Yiğit
 • Tarih

  11/03/2013

MR BULGULARI

Kalça agrisi ile basvuran 63 yasinda erkek hastaya kalça MRG incelemesi gerçeklestirildi.

TARTIŞMA

Nadir görülen benign lezyonlardan olup oldukça geniş (5-85 yaş) bir yaş grubunda tanımlanmış olmakla birlikte genellikle ll.-5. dekadda pik göstermektedir. En sık görülen şikayet ağrıdır, ancak olguların önemli bir bölümü başka nedenlerle gerçekleştirilen radyolojik incelemelerde insidental olarak saptanır. En sık kalkeneusta ve femur intertrokanterik bölgede görülürler ve med üller kavitede yerleşim gösterirler.

İntraosseoz lipomların görüntüleme bulguları lezon un involüsyon ve nekroz derecesine göre farklılık gösterir. Evre 1 lezyonlar homojen yağ içeriğine sahip keskin sınırlı lezyonlardır; yağ baskılam ası olm ayan Tl ve T2AG'lerde hiperintens olup yağ içerikli sekanslarda tümüyle baskılanırlar. Evre 2 lezyonlarda baskın olan yağ dokuya ilaveten santral nekroz, kalsifikasyon/ossifikasyo nlar mevcuttur; kalsifiye/oss'rfiye komponentler sinyalsiz izlenirken nekroz/granülasyon dokusu yağ baskılı sekanslar dahil T2AG'lerde yüksek sinyal özelliğindedir. Evre 3 lezyonlar multiple nekroz alanları, kistik değişiklikler, duvarda skleroz ve yaygın kalsiükasyon/ossifikasyo nlar ile karakterize heterojen yapıdadır.

Ayrıcı tanıda kemik enfarktı, normal yağlı kemik iliğinde azalmış trabekü ler patern, radyografik olarak ko nd ro id tümörler, unikameral/ anevrizm al kemik kisti, fibröz displazi ve liposklerozan miksofibröz tümör yer almaktadır.

KAYNAKLAR

1. Propeck T, Bullard MA, Lin J, Doi K, Martel W. Radiologic-pathologic correlation of intraosseous lipomas. AJR Am J Roentgenol 2000; 175z673-8.

2. St-Amant M, Schubert R. lntraosseous lipoma. httpdradiogaediaorglarticlesZintraosseous-Iipoma

MR GÖRÜNTÜLERİ