Olgu Arşivi

Lunat Kemiğin Osteonekrozu (Kienböck Hastalığı)

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  29, Yaş erkek
 • Tanı

  Yapılan el bilek M RG incelemesinde (koro naI planda pre ve postkontrast TlAG ve STIR); lu nat kemik T1A ve T2A serilerinde hipointens görünümdeydi. Lunat kemikte düzensizlik, yüksekli kaybı, sagittal kesitlerde (burada yer almıyor) yükseklik kaybına eşlik eden ön arka boyutta artış dikkati çekti. Karpal eklem düzeylerinde sıvı artımı eşlik etmekteydi.
 • Yazar

  Pelin Demir
 • Tarih

  09/09/2013

MR BULGULARI

29 yasinda yük tasiyiciligi yapan erkek hastada sag el bilegini zorlamasi sonrasinda agri, sislik, hareket kisitligi sikayeti ile basvurdu.

TARTIŞMA

Lunat Kemiğin Osteonekrozu (Kienböck Hastalığı)

Osteonekroz etiyolojisinde travma, SLE, gebelik, radyoterapi gibi bir çok olayın rol oynadığı, kemiğin kanlanmasının tekrarlayan aralıklarla veya büyük ölçüde kesilmesi ile kemik iliğinin ve kemik elementlerinin ölümü olarak tanımlanmaktadır.

Herhangi bir kemikte meydana gelebilmekle birlikte çoğunlukla elin küçük kemiklerinde(lunat, scaphoid), femur başı, femur kondili ve humerus başında görülmektedir. Lunat kemiğin osteonekrozu 1910 yılında radyolojik özelliklerini ilk kez tanımlayan radyolog olan Kienböck'ün adıyla anılagelmiştir.

En sık erkeklerde ve dominat eli tutmaktadır. Erken evrede tanı koymakta etkili yöntem MRG'dir. Özellikle T1 ağırlıklı kesitlerde düşük sinyal intensiteleri, T2 ağırlıklı kesitlerde ise hiperintens görünüm izlenir. Fakat ileri evrede direkt grafi ve BT de kullanılmaktadır. En sık Lichtman’ın radyolojik bulgulara göre tanımlamış olduğu sınıflandırma kullanılmaktadır: Birinci evrede direkt grafiler normaldir, fakat MRG'de difüz sinyal intensite değişiklikleri vardır.

İkinci evrede direkt grafilerde lunatumda difüz skleroz vardır. Üçüncü evre ikiye ayrılır: Evre IIIA'da lunatumda çökme vardır. Evre IIIB'de Iunatumdaki çökmeye kapitatumun proksimale yer değiştirmesi ve sakafolunat açının 600’nin üzerine çıkması ile karpal yükseklik azalması eşlik eder.

Evre IV’de Iunatumdaki çökmeye radiokarpal ve midkarpal artroz eşlik eder. İleri evrelerde MRG'de skleroza bağlı T1 ve TZAG'Ierde düşük sinyal izlenir. Kienböck hastalığının tedavisinde konservatif tedaviden el bilek artrodezine uzanan çok sayıda tedavi yöntemi bulunmaktadır. 

KAYNAKLAR

1.Lafforgue P. Pathophysiology and natural history of avascular necrosis of bone. Joint Bone Spine 2005;73:500-7.

2. Schmitt R, Heinze A, Fellner F, Obletter N, Strühn R, Bautz W. Imaging and staging of avascular osteonecroses at the wrist and hand. European Journal of Radiology 1997;25:92-103.

3. Grenier JM, Scordilis PJ, Wessely MA. A 23 year old man with wrist pain: Case discussion. Clin. Chiropractic 2005;8:107-10.

MR GÖRÜNTÜLERİ