Olgu Arşivi

Hepatoselüler Karsinom (HSK)

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  54, Yaş erkek
 • Tanı

  A. Grandiyent eko T1B. FSE T2 C. Yağ baskılı GRE T1D. Kontrastlı dinamik arteriyel fazE. Kontrastlı dinamik venöz fazF. Postkontrast yağ baskılı GRE T1Aksiyel kesitlerde karaciğer sağ lob segment 6'da, yaklaşık 4cm boyutta, iyi sınırlı, lobule konturlui periferik kısmı T1, T2 ve yağ baskılı T1A kesitlerde karaciğer parankimi ile izointens, kontrastlı dinamik incelemede arteriyel fazda kontrastlanan, venoz faz ve geç fazda kısmen yıkanan, santral kesimi nekrotik özellikte bir kitle izlenmektedir.
 • Yazar

  Şebnem Karasu
 • Tarih

  14/06/2011

MR BULGULARI

Karaciger sirozu nedeni ile takip edilen, USG’de karacigerde kitle saptanmasi üzerine üst abdominal MRG incelemesi yapilan 54 yasinda erkek olgu

TARTIŞMA

HSK, diferansiye olmamış hepatositlerden oluşan malign tümördür. Gelişiminde siroz önemli rol oynamaktadır. Nodüler, masif ve diffüz olarak 3 tipi vardır. Nodüler tip lezyonlar, iyi sınırlı küçük kitlelerdir. Masif lezyonlar, nodüllerden daha büyük tek ya da birkaç küçük nodülün birleşmesinden meydana gelen kitlelerdir. Difüz tipte ise multipl infiltran tümörler izlenir.

Kontrastsız MRG'de sinyal özellikleri tümörün boyutu, derecesi ve biyolojik özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Küçük lezyonlar T1A değişken sinyal intensitesinde T2A hafif diğerintens olarak izlenir. İyi diferansiye olanlar karaciğer parankimi ile izointens olabilir. Büyük lezyonlar, kitle içerisinde yağ, kanama ya da nekroz içerebilmeleri nedeni ile heterojen görünümündedirler. HSK'ların yaklaşık %80-90'ı hipervaskülerdir. Kontrastlı dinamik incelemede, arteriyel fazda yoğun kontrastlanırlar. Geç fazda yıkanma göstererek hipointens hale gelirler. %10-20 oranında hipovaskülerdirler ve arteriyel fazda karaciğer parankimine göre daha az boyanırlar. Hipovasküler tümörler tipik olarak küçük ve iyi diferansiye lezyonlardır.

KAYNAKLAR

Cirrhosis-associated Hepatocellular Nodules: Correlation of Histopathologic and MR ımaging features. Hanna RF, Aguirre DA, Kased N, Emery SC, Peterson MR, Sİrlin CB. RadioGraphics 2008; 28:747-769.

MR GÖRÜNTÜLERİ