Olgu Arşivi

Konvansiyonel Osteosarkom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  20, Yaş kadın
 • Tanı

  Fem us distal metafizi düzeyinde, medialde, epifize doğru da uzanım gösteren Tl ağırlıklı serilerde esas olarak hipointens lezyon izleniyor. T2 ağırlıklı serilerde heterojen- hiperintensolup, orta kesiminde skleroza bağlı olduğu düşünülen hipointens alanlar içeriyor. Ayrıca medialde korteksdevamlılığında bozulma ve periost reaksiyonu izleniyor. IVKM sonrası solid alanlarda diffüz kontrast tutulumu izlenmekte olup, orta kesiminde kontrast tutulumu göstermeyen skleroz ve nekroz alanları mevcuttur. Superior-medial kesimde periost reaksiyonu ile uyumlu intensite artışı izleniyor. Radyografik incelemede esas olarak sklerotik alanların daha belirgin olduğu izleniyor.
 • Yazar

  Çağla Tarhan
 • Tarih

  27/05/2013

MR BULGULARI

20 yasinda bayan hasta, diz agrisi sikayeti.

TARTIŞMA

Konvansiyonel Osteosarkom

Osteosarkom plazma hücreli myelom hariç tutulduğunda kemiğin en sık görülen primer malign tümörüdür.
Genellikle 2. ve 3. dekadlarda görülür. Klinik olarak etkilenen bölgede ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı, sıcaklık artışı görülebilir. Genellikle tübüler kemiklerde, metafîz predominant olarak yerleşir. İntraosseöz ekspansiyon ve periost reaksiyonuna neden olur. Radyografi hemen her hastada başlangıç görüntüleme modalitesidir. Tanı için çoğu zaman radyografîk özellikler yeterlidir. MR görüntüleme tümörün kemik içerisinde yayılımı ve yumuşak doku tutulumunu belirlemede esas görüntüleme yöntemidir.

Tümör genellikle T2-ağırlıklı serilerde hiperintens, T1 ağırlıklı sekanslarda hipointens-ara intensitede izlenir.
Diğer bulgulara ek olarak IV gadolinyum enjeksiyonu sonrası sinyal artışı osteosarkom tanısı için kanıt oluşturur.
Bazı olgularda yumuşak doku yayılımı ve peritümöral ödemi ayırt etmek zor olabilir. Bu gibi durumlarda STIR görüntüleri T1 ağırlıklı görüntülerden daha güvenilirdir.

KAYNAKLAR

1. Murphey MD, Robbin MR, McRae G A, Flemming DJ, Temple HT, Kransdorf MJ. The many faces of osteosarcoma. Radiographics 1997; 17:1205-1231

2. Resnick D, Greenway GD. Tumors and tumor-like lesions of bone in Internal Derangements of Joints. Eds.Resnick, Kang, Pretterklieber. 2007; 17:452-458

3. Van de Perre S, Vanhoenacker FM, Snoeckx A, Van Dyck P, Gielen ], Parizel PM. The variable imaging appearance of osteosarcoma. JBR-BTR, 2005:88

4. Yarmish G, Klein MJ, Landa ], Lefkowitz RA, Hwang S. Imaging Characteristics of Primary Osteosarcoma: Nonconventional Subtypes. Radiographics 2010 ;30:1653-1672.

MR GÖRÜNTÜLERİ