Olgu Arşivi

Paraspinal Schwannoma

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  38, Yaş kadın
 • Tanı

  L4 vertebra korpusu düzeyinde sağ paravertebral alanda, psoas kasının içerisinde yerleşmiş, 18x32 mm boyutlu solid yapıda kitle mevcuttur. Kitle fuziform yapıda olup kitlenin uzun ekseni, nöral foramenden çıkarak paravertebral alanda uzanım gösteren L3 sinir kökü trasesine uymaktadır. (A, STIR T2 koronal).BT'de (B), kasa göre düşük dansitelidir. TSE T2 aksiyal ve sagital kesitlerde (C ve F) kitle yüksek sinyallidir, ancak içerisinde yuvarlak düşük sinyalli halkasal bir yapı seçilmektedir. Prekontrast T1A aksiyal kesitte (D) kasa benzer sinyal yapısındadır. Kontrast sonrası aksiyal ve sagital T1A kesitlerde (E ve G) kitle içerisinde halkasal tarzda kontrast tutan bir alan görülmüştür. Kitle spinal kanal ya da nöral foramenler içerisine uzanım göstermemektedir.
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  30/10/2011

MR BULGULARI

5 yildir 3 ay arayla tekrarlayan, sag uyluk ön yüzünde biçak batar tarzda 3 saniye süren agrisi olan 38 yasinda kadin hasta. 2 aydir bu yakinmalar her gün olmaya baslamis

TARTIŞMA

Paraspinal tümörler genellikle sessiz olan klinik seyirleri ve radyolojik özelliklerinin benzer olması nedeniyle tanısal güçlük yaratırlar

Lomber paraspinal kitlelerin ayırıcı tanısında:

nöroendokrin tümörler (paragangliom),

vasküler lezyonlar (spinal AVM ve anevrizma)

malign kitleler (metastaz, yumuşak doku sarkomu, osteosarkom, kondrosarkom)

Diğer lezyonlar (kist, abse, hematom, hernie disk) düşünülebilir.

Schwannomlar sinir kılıfından köken alan benign tümörlerdir.

Bunların %0.7 - 2.7'si retroperitoneuma yerleşir.

Hastalar motor ve duyusal defisitler, tuzaklanma sendromu ve komşı anatomik yapılara bası semptomları ile gelebilirler.

Tipik schwannomlar T1AG'de hipointens, T2AG'de hiperintensdir. Ancak sinyal özelliği değişken olabilir. Kistik dejenerasyon nadiren izlenebilir. Lezyonlar değişik derecelerde kontrast tutarlar.

Olgumuzda spinal sinirin, kitlenin üst ve alt kenarı boyunca devamlılık göstermesi tanıyı kolaylaştırmıştır.

KAYNAKLAR

1) Antonopous C, Lilimpakis C, Karagianni M, et al. Ancient schwannoma of lumbar spine and review of the leterature on paraspinal tumors, the role of preoperative biopsy: a case report. Case Journal 2009, 2:9325 doi:10.1186/1757-1626-2-9325

2) Brian KP et al. Retroperitoneal schwannoma. The American Journal of Surgery; 192(1), July 2006;14-18.

MR GÖRÜNTÜLERİ