Olgu Arşivi

Bipartit Os Peroneum Yoluyla Spontan Peroneus Longus Tendon Yırtığı

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  35, Yaş kadın
 • Tanı

  Sağ ayak bileği dış kesiminde yaklaşık 3 haftadır devam eden ağrı şikayetiyle radyoloji kliniğine gönderilen  35 yaşında  bayan  olgu. Travma öyküsü yok. 3 yıldır obes, 5 yıldır diyabeti var. Fizik muayenede ayak biileği hareketleri ağrılıydı. Ayak bileği dorsalinde şişlik mevcuttu. Radolojik görüntüleri aşağıda sunulmuştur.Resim 1: ön-arka radyografi: oklar ayak bileği medialinde birbirine komşu iki adet kemik fragmanını gösteriyor.Resim 2: Peroneus longus tendonunun longitudinal ve transver US görüntüleri: Tendonda retraksiyon, tenden devamlılığında yer yer bozulma, tenden ekojenitesinde azalma ve tenden içerisinde birisi düzgün sınırlı (beyaz ok) diğeri düzensiz kontur yapısına sahip (kesintili beyaz ok) iki adet ekojen odak izleniyor. Aynı zamanda lezyon komşuluğunda efüzyon (asterisk) izlenmektedir.Resim 3: Sağ ayak bileğinin kamial ve kaudal düzeyde elde olunan axial planda STIR sekansı MR görüntüleri: KranialdeperoneiUs longus tendonunda retraksiyon (ok) ve komşuluğunda minimal efüzyon (astersik) izleniyor. Kaudal kesitte kalkaneokuboid eklem komşuluğunda tenden devamlılığı net olarak izlenmiyor. Tenden trasesinde sıvı intensiteleri (ok) izlenmektedir.Resim 4: 3 boyutlu reformat ve koronal oblik BT kesitleri: Ayak bileği lateralinde iki tanesi lateral malleol inferior komşuluğundaı bir taneside kuboid kemik komşuluğunda kemik fragmanları izleniyor.
 • Yazar

  Hayri Oğul
 • Tarih

  01/05/2015

MR BULGULARI

Sağ ayak bileği dış kesiminde yaklaşık 3 haftadır devam eden ağrı şikayetiyle radyoloji kliniğine gönderilen 35 yaşında bayan olgu.

TARTIŞMA

Tartışma:
Tanı: Bipartit os peroneum yoluyla spontan peroneus longus tendon yırtığı Os peroneum kalkaneokuboid eklem seviyesinde peroneus longus tendonu içerisinde lokalize sesamoid kemiktir. Toplumun yaklaşık 0/o 20'sinde görülür. Yetişkinlerde 0/o 30 oranında bipartittir. Os peroneum varlığı peroneus longus tendon yırtığı için önemli bir risk faktörüdür. Diğer bilinen risk faktörleri ayak bileğinin inversiyon yaralanmaları , ileri yaş , infalamatuar artrit, obesite ve metabolik hastalıklardır. Partit os peroneum yoluyla peroneus longus tendonunun spontan yırtığı nadir bir patolojidir. Biz olgumuzdaki spontan yırtığı obesite ve diyabete sekonder olarak düşündük . Os peroneum fragmanlarının 6 mm'den daha fazla displasmanı peroneus longus tendonunun tam kat rüptürü leyhine değerlendirilir. Peroneus longus tendonu içerisindeki os peroneum konvansiyonel MRG sekansları ile gözden kaçabilir. Direk grafıde displase küçük kemik fragmanı görülmeyebilir. Usta ellerde US hem kemik fragmanlarını hemde peroneal tendon yırtığını ortaya koyabilir. MRG ile peroneal tendon yırtığı ve eşlik eden efüzyon ya da kemik iliği ödemi gibi patolojiler çok yüksek doğrulukla orataya konabilir. Şüpheli vakalarda displase kemik fragmanlarını ortaya koymada ince kesit BT anahtar rol oynar.

KAYNAKLAR

Kaynaklar
 1. Peterson JJ, Bancroft LW. Os peroneal fracture with associated peroneus longus tendinopathy. AJR Am J Roentgenol. 2001; 177(1 ):257-8.
 2. Blitz NM, Nemes KK. Bilateral peroneus longus tendon rupture through a bipartite os peroneum. J FootAnkle Surg. 2007;46(4):270-7.
 3. Heckman DS, Gluck GS, Parekh SG. Tendon disorders of the foot and ankle, part 1: peroneal tendon disorders. Am J Sports Med. 2009;37(3):614-25.
 4. Brigido MK, Fessell DP, Jacobson JA, Widman DS, Craig JG, Jamadar DA, et al. Radiography and US of os peroneum fractures and associated peroneal tendon injuries: initial experience. Radiology. 2005;237(1 ):235-41.
 5. Smania L, Craig JG, von Holsbeeck M. Ultrasonographic findings in peroneus longus tendon rupture. J Ultrasound Med. 2007;26(2):243-6.

MR GÖRÜNTÜLERİ