Olgu Arşivi

Leriche Sendromu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  50, Yaş erkek
 • Tanı

  Abdominal vasku ler yapılara yönelik yapılan kontrastlı MR anjiografi MIP görüntüleri. Abdominal aorta ve dalları renal arter düzeyinden itibaren izlenmemektedir. Sol renal arter vizualize edilemedi. Hastanın sağ renal arterinde ve çöliak arterinde ileri derecede darlık izlendi. Ayrıca koIIateraI vasküler oluşumlar mevcuttu.
 • Yazar

  Ayşe Özdemir
 • Tarih

  18/02/2013

MR BULGULARI

50 yasinda erkek hasta, kladikasyo sikayeti ile basvurdu.

TARTIŞMA

Leriche Sendromu

Aterosklerotik tıkayıcı hastalıklar en sık infrarenal abdominal aorta ve iliak arterlerde yerleşim gösterirler. Aortailiak bifürkasyo nun komplet oklüzyonu Leriche Sendromu olarak adlandırılır. En sık semptomları kladikasyo, femoral nabızların zayıflığı ya da yokluğu ve erektil disfonksiyondur.

Sıklıkla 30-40 yaş arası genç erkekler etkilenir. Sigara, hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve diyabet risk faktörleri arasındadır. Tan ısında Doppler US, MRA ya da BTA, DSA kullanılabilir. Görüntüleme yöntemleri ile aortailiak oklüzyon ya da stenoz sonrası gelişen kollateraller de görüntülenebilir.

En sık gelişen kollateraller:

1)Su perior mezenterik arter- inferior mezenterik arter- superior hemoroid al arter- middle ve inferior mezenterik arter- ekstern al iliak arter

2)İnterkostal, sub kostal, Ium bal arterler-superior gluteal ve iliolumbal arterler- internal iliak arter- eksternal iliak arter

3)İnterkostal, sub kostal, Ium bal arterler- sirkumfleks arterler- eksternal iliak arter 

Tedavi: Aortailiak oklüzyonların kürat'rf tedavisi mümkün değildir. Sigaranın bırakılması, hipertansiyon ve hiperkolesteroleminin kontrolü ile hastalığın ilerleme hızı azaltılabilir. Semptomları hafifolan olgularda medikal tedavi ile yürüme mesafelerinde artış sağlanabilir. Cerrahi tedavisinde ise aortafem oral by pass greftler kullanılır.

KAYNAKLAR

1. Sebastia C, Ouiroga S, Boye' R, Perez-Lafuente M, Castella E, AIvarez-Castells A.Aortic stenosis: spectrum ofdiseases depicted at multisection CT. RadioGraphics 2003; 23: S79-91.

2. Hardman RL, Lopera JE, Cardan RA, Trimmer CK, Josephs SC. Common and rare collateral pathways in aortoiliac occlusive disease: a pictorial essay. Am J Roentgenol. 2011;197(3):W519-24.

3. Ruehm SG, Weishaupt D, Jörg F, Debatin F. Contrast enhancement MR angiography in patients with aortic occlusion (Leriche syndrome)J Magn Reson Imaging 2000; 11:401-410.

MR GÖRÜNTÜLERİ