Olgu Arşivi

Paraglenoid labral kistle ilişkili posterior labral yırtık

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  34, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1 a-b: Yağ baskılı aksiyal proton dansite ve T1 ağırlıklı görüntülerde spinoglenoid çentik düzeyinde posterior labruma komşu kistik intensitede uniloküler lezyon (yıldız) izlenmektedir. Resim 2 a-b: Yağ baskılı sagittal oblik ve koronal oblik VIBE MR artrografi görüntülerinde posterior labrumda saat 3 kadranı hizasından başlayıp süperior labrum posterior kesimine kadar devam eden kontrast madde ile dolan yırtık izleniyor (kesintili oklar). Ayrıca humerus başında da fokal kondral defekt izlenmektedir (düz ok). Resim 3 a-b: Yağ baskılı aksiyal T1 ağırlıklı spin eko artrografı sekansında posterior paralabral kistin eklem aralığı ilişkisi izlenmektedir. Ok başı kısmen kontrat madde dolumu gösteren paraglenoid labral kiste işaret etmektedir. Kapsül defektine komşu labral yırtık da açıkça görülmektedir. Sagittal oblik VIBE MR artrografı sekansı humerus Başındaki kondral defekte işaret etmektedir (düz ok).
 • Yazar

  Hayri Oğul
 • Tarih

  07/01/2015

MR BULGULARI

34 Yaşında erkek olgu. Sağ omuz posterosuperiorunde 2 aydır devam eden ağrısı var. Ağrı özellike hiperabdüksiyonda artış gösteriyor.

TARTIŞMA

Paraglenoid labral kistler (PGLK) 3 ve 4. dekattaki erkeklerde sık görülen patogenezi tam olarak açıklanamayan bir hastalıktır. Bununla birlikte bu kistlerin sinovyal kist, ganglion kisti ya da psödokist olabileceği ileri sürülmüştür. Spinoskapular çentik yerlerşimli PGLK büyüdüğünde bu seviyede sinir basısına bağlı semptomlar verebilir. Daha önemlisi kist boyutundan bağımsız olarak bizim vakamızdaki gibi eşlik eden labral yırtıklar ve daha nadir olarakta kartilaj defektleri hastanın şikayetinin ana nedeni olabilir.
Paraglenoid labral kistler çoğu zaman rutin omuz MRG'de insidental olarak teşhis edilirler. Bu kistler yakalandığı zaman radyolog komşu labrumu olası eşlik eden yırtığı atlamamak açısından dikkatli bir şekilde incelemelidir.
Paraglenoid labral kiste eşlik etsin yada etmesin labral yırtıklar konvansiyonel MRG'de gözden kaçabilirler. MR artrografi labrumun değerlendirilmesinde sensitivitesi ve spesifitesi yüksek kullanışlı bir radyolojik modalitedir. Labral kleft, labral sulkus, sublabral foramen gibi anatomik varyasyonların sıklığı da göz önüne alındığında MR artrografinin labral lezyonların ayırıcı tanısında da vaz geçilmez bir yöntem olduğu aşikardır.

Konvansiyonel MRG ile PGLK tanısı koyduğumuz olgularda ortopediste hastanın kliniğini açıklayabilecek oranda veri sağlayamamışsak MR artrografi bir sonraki aşamada tercih edeceğimiz radyolojik modalite olmalıdır . Bu sayede hem PGLK'in eklemle ilişkisini ortaya koyabiliriz, hemde eşlik eden labroligamentöz ve kartilajenöz patolojileri gösterebiliriz.
Sonuç olarak PGLK'lerle kas iskelet sistemi rutininde nispeten sık karşılaşılmakla birlikte eşlik eden labral ve kartilaj anormalliklerini ortaya koymak hastanın tedavisinde önemli değişikliklere neden olabilir. İlişkili patolojileri doğru ve eksiksiz olarak ortaya koymada hiç şüphesiz MR artrografi vazgeçilmez bir radyolojik inceleme yöntemidir.

KAYNAKLAR

 • Kessler MA, Stoffel K, Oswald A, Stutz G, Gaechter A. The SLAP lesion as a reason for glenolabral cysts: a report of fıve cases and review of the literature. Arch Orthop Trauma Surg. 2007; 127(4):287-292.
 • Bedi A, Dodson C, Altchek DW. Symptomatic SLAP Tear and Paralabral Cyst in a Pediatric Athlete. J Bone Joint Surg Am. 201 O; 92(3):721-725.
 • Tırman P, Feller J, Janzen D, Peterfy C, Bergman A. Association of glenoid labral cysts with labral tears and glenohumeral instability: radiologic findings and clinical signifıcance. Radio/ogy. 1994; 190(3):653-658.
 • Tung GA, Entzian D, Stern JB, Green A. MR lmaging and MR Arthrography of Paraglenoid Labral Cysts. AJR Am J Roentgenol. 2000; 174(6):1707-1715.
 • Lannotti JP, Ramsey ML. Arthroscopic decompression of a ganglion cyst causing suprascapular nerve compression. Arthroscopy. 1996; 12(6):739-745.
 • Chen AL, Ong BC, Rose DJ. Arthroscopic management of spinoglenoid cysts associated with SLAP lesions and suprascapular neuropathy. Arthroscopy. 2003; 19(6): 15-21.
 • Yu JS, Greenway G, Resnick D. Osteochondral Defect of the Glenoid Fossa: Cross-sectional lmaging Features. Radiology. 1998; 206(1 ):35-40.

MR GÖRÜNTÜLERİ