Olgu Arşivi

Metil Alkol Entoksikasyonu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  41, Yaş kadın
 • Tanı

  A) BT'de bazal ganglionlar düzeyinde volum artımına yol açan düşük dansite; ayrca bilateral subkortikal beyaz cevherde düşük dansite alanları izleniyor. 3 Ay sonra çekilen kontrol MR'da B) FLAIR T2 aksiyal,C) T1 aksiyal veD) T2 koronal görüntülerde bazal ganglionlar ve subkortikal beyaz cevherde krnik evrede doku hasarını temsil edebilecek değişiklikler görülüyor.
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  07/05/2011

MR BULGULARI

Ani baslangiçli bilinç kaybi gelisen 41 yasinda kadin hastada kranial BT ve 3 ay sonra kontrol MR

TARTIŞMA

Akıt metanol entoksikasyonu metil alkolün kaza ya da intihar amacıyla alınmasıyla oluşan nadir bir hastalıktır.

Metil alkol alımından 12-24 saat sonra görme bozuklukları, başağrısı, halsizlik, bazen nöbet, stupor, koma ve ölüm gibi klinik bulgular ortaya çıkar. En tipip görüntüleme bulguları bilateral putaminal nekroz ve bilateral hemisferik subkortikal beyaz cevhere ödem ya da nekrozdur.Putamen lezyonları kanamalı olabilir. Ayrıca serebral ve intraventriküler kanama, serebellar nekroz, optik sinir nekrozu görülebilir.

Olgumuzda intihar amacıyla metil akol alımından sonra bilinç kaybı gelişmiştir. Bu dönemde çekilen BT'de putamen ve subkortikal beyaz cevherde toksik ödemi temsil eden dansite azalımları izlenmektedir. 3 ay sonraki kontrol MR'da bilateral putamende nekroza bağlı volum kaybı, subkortikal beyaz cevherde ise gliozis görülmektedir.

Ayırıcı tanıda Wilson hastalığı ve Leigh hastalığı düşünülebilir.

Akut entoksikasyon tedavisinde, metanolün toksik metabolitlerine dönüşmesini azaltmak için etanol verilir.

KAYNAKLAR

1) Blanco M, Casado R, Vazquez F, Pumar JM. CT and MR imaging finding in methanol Intoxication. American Journal of Neuroradiology 27:452-454, February 2006.

2) S. Sefidbakht, A.R Rasekhi, K. Kamali, A. Borhani Haghighi, A. Salooti, A. Meshksar, H.R Abbasi, MR. Moghadami and S.A Nabavizadeh. Methanol poisoning: acute MR and CT finding in nine patients. Neuroradiology Volume 49, Number 5, 427-435, DOI: 10.1007/s00234-007-0210-8

MR GÖRÜNTÜLERİ