Olgu Arşivi

Diafragmatik Mezotelyal Kist

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  28, Yaş kadın
 • Tanı

  T2A aksiyel görüntülerde karaciğer sağ lob posterior kesim komşuluğunda ekstrahepatik olduğu düşünülen hafif T2 hiperintens lezyon mevcuttur.Kontrast öncesi faz dışı T1A görüntülerde lezyonun homojen olarak hiperintens olduğu izlenmiştir ve kontrast sonrası elde olunan subtraction görüntülerde de lezyonun kontrast tutmadığı dikkati çekmiştir. Lezyona komşu karaciğer dokusunda ya da karaciğerin diğer kesimlerinde belirgin patolojik sinyal değişikliği izlenmemiştir. Şekil 1: A) Aksiyel plan T2A görüntüde karaciğer sağ lob posterior kesim komşuluğunda hafif hiperintens, düzgün konturlu, lentiform şekilli lezyon (ok) dikkati çekmiştir. B) Kontrast öncesi faz dışı aksiyel T1A görüntüde aynı lezyonun (ok) difüz olarak hiperintens olduğu izlenmektedir. C) Kontrast sonrası subtraction görüntülerde lezyonda kontrast tutulumu izlenmemektedir.
 • Yazar

  Dr. Ali Devrim KARAOSMANOĞLU
 • Tarih

  01/07/2017

MR BULGULARI

28 yaşında kadın hasta sağ üst kadranda ağrı şikayeti mevcut. Ateş, halsizlik ya da kilo kaybı yok. Fizik muayene bulguları normal. Yapılan ultrasonografik incelemede karaciğer sağ lob posterior kesim düzeyinde lentiform şekilli kistik lezyon izlenmiş. İntra -ekstrahepatik ayrımı net yapılamamış.

TARTIŞMA

Diafragmatik Mezotelyal Kist Genel Bilgiler 1

Duvarı mezotelyal hücrelerle döşeli olan kistik konjenital lezyonlardır.

Çocuk ya da erişkin olgularda saptanabilirler.

Nadir patolojiler olduklarından ve atipik morfolojiye sahip olabileceklerinden tanı zor olabilir.

Diafragmatik Mezotelyal Kist Genel Bilgiler 2

Tipik olarak karaciğer sağ lob posterior segmenti ile göğüs duvarı arasında yerleşim gösterebilirler.

Uniloküle ya da bilobule olabilirler.

Solid komponent içermezler ve yoğun içerikli olabilirler.

Semptomatik olgular cerrahi ya da perkütan olarak tedavi edilebilirler.

KAYNAKLAR

MR GÖRÜNTÜLERİ