Olgu Arşivi

Adrenal Lipom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  51, Yaş erkek
 • Tanı

  Üst Sıra: Aksiyal ve koronal TZA TSE ve aksiyal T2A TSE yağ baskılı (SPAIR) görüntülerOrta Sıra: Aksiyal dual FFE iç ve dış faz görüntülerAlt Sıra: Difüzyon ağırlıklı görüntü ve Aksiyal (GRE) BTFE BH görüntü Sol adrenal gland lokalizasyonunda BTFE, T2A TSE ve T1A TSE görüntülerde hiperintens, yağ baskılı T2A TSE SPAIR görüntülerde baskılanan hipointens, difüzyon görüntüde difüzyon artışı göstermeyen ve iç ve dış faz dual eko görüntülerde sinyal kaybı olmayan 17x15x11 mm boyutlarında yağ sinyal özelliklerinde kitle lezyonu izlenmektedir.
 • Yazar

  Alper Dilli
 • Tarih

  06/01/2014

MR BULGULARI

Gögüs agrisi nedeniyle toraks BT’ si çekilen ve tesadüfen batin içi saptanan lezyona yönelik abdominal MRG’ si yapilan 51 yasinda erkek olgu.

TARTIŞMA

Adrenal lipomlar, nadir rastlanan küçük, benign karakterde, fonksiyonel olmayan histopatolojik olarak diğer tümörlerden özellikle myelipom ve Iiposarkomdan ayrıcı tanısının yapılması gereken kitlelerdir. Lipomatoz tümörler nadir tüm adrenal tümörlerin %4,8 oluştur bunlar myelolipom, lipom, anjiomyelolipom ve liposarkomdur.

Bunların içinde de en sık myelipom izlenir. Adrenal lipomlar sık değildir. Genelde asemptomatik fakat enfeksiyon ve kanama gibi akut semptomlara bağlı olarak açığa çıkabilir. İleri yaşlarda görülme sıklığı artar. Bilgisatyarlı tomografi ile yağ içeriğine bağlı olarak kolaylıkla tanısı konabilir (l-lounsfield units -80 ile -120).

Adrenal Iipomların boyutlarını değişkenlik göstermekte olup; 1 cm den 20 cm kadar bildirilmiş olgular vardır. Manyetik Rezonans Görüntülemede adenom gibi hücre içi yağ içeren lezyonlarda dual eko sekanslarda iç ve dış faz görüntülerde sinyal değişikliği izlenmektedir. Adrenal Iipomda ise yağ baskılı sekanslarda baskılanmaya bağlı sinyal intensite kaybı olmaktadır.

KAYNAKLAR

1. Kapetanakis S, Drygiannakis I, Tzortzinis A, Papanas N, Fiska A. A giant adrenal Iipoma presenting in a woman with chronic mild postprandial abdominal pain: a case report. Journal of Medical Case Reports 2011; 5:136.

MR GÖRÜNTÜLERİ