Olgu Arşivi

Subaraknoid mesafede Lipiodol artıkları

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  67, Yaş kadın
 • Tanı

  1 a,b: T2A aksiyal 1c,d: T1A aksiyal 1 e,f: FLAIR aksiyal 1 g,h: Susseptibilite ağırlıklı aksiyal M R görüntülerinde ve 1 ı-k: yumuşak doku ve kemik penceresinde aksiyal BT kesitlerinde posterior fossa su baraknoid mesafesinde, ayrıca su prasellar sisternada BT'de yüksek dansiteli, T1AG'de belirgin hiperintens, FLAIR'de hafif hiperintens, T2AG'de hafif hipointens, SWI'de ise belirgin hipointens partiküller izlenmektedir.
 • Yazar

  Fazlı Gelal
 • Tarih

  11/11/2013

MR BULGULARI

Basagrisi ile basvuran 67 yasinda kadin hastada BT ve MRG incelemeleri yapilmistir.

TARTIŞMA

Subaraknoid mesafede Lipiodol artıkları

Lipiodol; yağda çözünen iyotlu kontrast maddedir. 1960'larda Lipiodol ultra fluid (LUF) (Guerbet, Fransa) ve diğer suda çözünmeyen kontrast maddeler Ienfografi, myelografi, histerosalfingograf'ı ve galaktografîde rutin olarak kullanılmaktaydı.

Myelografîdeki kullanımları, araknoidit gibi enflamatuar değişikliklere yol açtığı için terk edildi. Lipiodol (ABD'de Ethiodol), iyot ile haşhaş yağ asitlerinin etil esterlerinden oluşur. 1901 yılında Fransa'da sentezlenen Iipiodol, myelografide kullanılan ilk iyotlu kontrast maddedir. Lipiodol günümüzde Ienfografide kullanılmaktadır. Ayrıca girişimsel radyolojide, intraarterial kemoretapi ve karaciğer tümörlerinin embolizasyonunda yol gösterici olarak önemli rol oynamaktadır.

“Yağlı damlacık" görünümü kontrast maddenin suda çözünmemesine bağlıdır. BOS içerisinde iyot partikülleri BT’de kalsifikasyon benzeri yüksek dansiteli olarak izlenir. MRG'de ise TlAG'de hiperintens, TZAG ve susseptibilite ağırlıklı görüntülerde düşük sinyallidir. BT ve MRG'de subaraknoid mesafede bu özelliklerde partiküller görüldüğünde hasta, önceki yıllarda Iipiodol kullanılarak yapılmış myelograti öyküsü yönünden sorgulanmalıdır.

KAYNAKLAR

1) Frouge C, Cazenave A, Pham E, et al. Mammographic pattern due to residual Lipiodol after galactography. Eur. Radiol. 7,204-207 (1997)

2) Ahrar K, Gupta S. Hepatic artery embolization for hepatocellular carcinoma: technique, patient selection , and outcomes. Surg OncoI Clin N Am 12 (1): 105-26 (2003)

MR GÖRÜNTÜLERİ