Olgu Arşivi

Myositis Ossifikans

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  16, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1: Koronal STIR (T2A)Resim 2a: Aksiyel proton dansite, 2Resim 2b: T2A görüntülerResim 3: Direkt femur grafisi.T2A MR Görüntülerde, sol kuadriseps femoris kası içinde uzun segmentte ödem paterni ile uyumlu artmış sinyal instensitesi ve içinde lobüle şekilli ince hipointens bir hat izleniyor. Direkt grafide femura komşu periferinde ossifikasyon gösteren lezyon tanımlanıyor.
 • Yazar

  Ayşenur Oktay
 • Tarih

  02/09/2013

MR BULGULARI

16 yas erkek, sol bacakta agri ve sislik.

TARTIŞMA

Myositis ossifikans heterotopik nonneoplastik kemik oluşumunu tanımlayan benign bir patolojidir. Çoğu olgu travma ile ilişkilidir. Heterotopik kemik genellikle bir kas ya da kas grubuna sınırlıdır.

Erken evrede en önemli ayırıcı tanı yumuşak doku sarkomudur. Matür evrede ise temel ayırıcı tanılar parosteal osteosarkom ve nadir olarak iskelet dışı osteosarkom ya da kondrosakomdur.

Lezyonun MR görüntüsü, matüritesi ile bağlantı gösterir. T2A görüntülerde erken evrelerde santrali yüksek sinyal instesitesinde kitle olarak görülür. Periferal ossifikasyon düşük sinyalli halka olarak izlenir. Periferal halka yoksa görünüm nonspesifiktir. Lezyon çevresinde belirgin kas ödemi tipiktir, çoğu primer neoplazmda beklenen bulgu değildir. Kronik lezyonlarda ise ödem azalır ve ossifikasyon artar.

KAYNAKLAR

1) Tyler P, Saifuddin A. The imaging of myositis ossificans. Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 201.

2) Parikh J, et al. The imaging features of posttraumatic myositis ossificans with emphasis on MRI. Clin Radiol 2002; 57:1058.

MR GÖRÜNTÜLERİ