Olgu Arşivi

Pleomorfik adenom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  36, Yaş kadın
 • Tanı

  Aksiyel T1 ağırlıklı görüntülerde sağ parotis bezi yüzeyel lobundan derin lobuna uzanım gösteren T1A’da hipointens sinyal özelliğinde yağ baskılı T2A’da içerisinde hipointens lineer septasyonların izlendiği ve koronal T2A’da hipointens kapsül yapısının eşlik ettiği  belirgin hiperintens sinyal özelliğinde ve IVKM sonrası santral kesiminde belirgin olmak üzere heterojen kontrast tutulumu gösteren lobule konturlu kitle lezyonu izlenmektedir.
 • Yazar

  Dr. Elif AKTAŞ, Dr. Burcu SAVRAN
 • Tarih

  01/05/2019

MR BULGULARI

Sağ yüzde infraauriküler bölgede 3 yıldır giderek artan şişlik şikayeti bulunan 36 yaşındaki kadın hastanın Boyun MR tetkikinde a) T1A aksiyel b) Yağ baskılı T2A FSE aksiyel c) T1A postkontrast aksiyel d) T2A koronal kesit

TARTIŞMA

Warthin tümörü 


- Benign, düzgün sınırlı tükürük bezi tümörüdür.
- 6. dekad ve erkeklerde sık , en sık parotis bezinde ağrısız şişlik olarak ortaya çıkar.
- Lenfoid orijine sahiptir.
- %20 olguda bilateral ve multifokal olabilir. Multipl parotis solid kitlelerin en sık neoplastik sebebidir.


- BT’de parotis bezi  yüzeyel lob veya kuyruk yerleşimli düzgün sınırlı heterojen solid kistik kitle olarak görülür. Kistik değişikler lezyon içi düşük dansiteli alanlar olarak görülür. Mural nodul varlığı tanıyı destekler. Kalsifikasyon içermez. Orta derecede kontrast tutar. 

- MRG’de T1A’da düşük-orta sinyal özelliğinde olup , kist içi kolesterol komponenti varsa  yüksel sinyal odakları eşlik edebilir.  T2A’da heterojen değişken sinyal özelliği gösterir.

Pleomorfik adenom 

- En sık tükürük bezi tümörüdür (tüm tükürük bezi tümörlerinin %70-80’i).

- En sık parotis bez yerleşimli(%84) ve yüzeyel lob yerleşim sık, diğer küçük bezlerde nadir olmakla beraber tüm bezlerin en sık benign tümörüdür

- Miksoid(en sık), selüler ve klasik tipi bulunmaktadır. 

- BT incelemede düzgün sınırlı veya lobule konturlu, homojen görünümde, sferik kitle şeklinde görülür. Büyük boyutlu olduğunda nekroz odakları içeren heterojen görünüm izlenebilir. Küçük kalsifikasyon odakları eşlik edebilir. Büyük boyutlu kitlelerde kontrastlanma daha az belirgin ve geç kontrastlanma görülebilir. 

- MRG’de  düzgün konturlu, homojen, küçük boyutlu kitle tipik görünümünü oluşturur. Büyük tümörler heterojen görünümdedir.

- T1A’da genellikle düşük sinyal, T2A’da genellikle belirgin yüksek sinyal (özellikle miksoid tipte), bazen fibroz kapsülü gösteren T2A’da periferal düşük sinyal halkası izlenebilir. Postkontrast genellikle homojen kontrast tutulumu izlenir. 

Hemanjiyoma 

- En sık çocukluk çağında görülür. 

- Ultrasonda ince ekojenik internal septasyonlar içeren ,lobule konturlu homojen ekojenik kitle olarak görülür. 

- MRG’de T1A’da kas ile yağ arasında orta sinyal intensitesindedir. T2A’da belirgin sinyal kaybı odakları içeren hiperintens görünüm izlenir. Kontrastlı görüntülerde homojen kontrastlanma gösterir.

Adenoid kistik karsinoma

- Minör tükürük bezi yerleşimli en sık malign tümördür. Parotis bezi yerleşimli en sık 2. malign tümördür.

- Genellikle minör tükürük bezi kaynaklıdır. (%55)

- Lokal agresif olup perinöral yayılım sıktır.

- MRG’de T1A’da hipo-izointense, T2A’da minimal hiperintens ancak yüksek gradeli tümörlerde T2 sinyali artmakta, postkontrast serilerde homojen kontrast tutulumu görülmektedir.

- Düşük gradeli adenoid kistik karsinomlar daha düzgün sınır gösterir iken yüksek gradeli olanlar düzensiz sınırlıdır. Tüm subtiplerde homojen kontrastlanma izlenmektedir.

- Fasial sinir aracılığı ile perinöral yaylım gösterebilir. 

Mukoepidermoid karsinoma

- Tüm tükürük bezi tümörlerinin %2.8-15.5’i oluşturur.

- Parotis bezi yerleşimli en sık malign tümördür.

- En sık 35-65 yaş arasında görülür.

- Düşük gradeli tümörler benign mikst tümörler ile benzer bulgulara sahip olup düzgün sınırlı ve genellikle kistik komponentin eşlik ettiği tümörlerdir.  T1 A’da düşük-orta sinyal özelliğinde, T2A’da orta yüksek sinyal özelliğindedir. Solid komponentte kontrast tutulumu görülebilir. Bazen kalsifikasyon eşlik edebilir.

- Yüksek gradeli tümör düzensiz sınırlı, solid ve lokal infiltre görünümdedir. 

- Yüksek gradeli tümörde kistik komponent nadir ve  T1A ve T2A’da düşük-orta  sinyal özelliğindedir. 

- Yağ baskılı postkontrast T1A inceleme ile perinöral invazyon gösterilebilir.

KAYNAKLAR

-

MR GÖRÜNTÜLERİ