Olgu Arşivi

Granüloza hücreli tümor

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  71, Yaş kadın
 • Tanı

  Sol adneksiyal alanda , 6 cm çaplı, lobule konturu,  düzgün sınırlı, iç yapısında kistik ve solid alanlar barındıran, komşu uterus ve barsak anslarında belirgin invazyon göstermeyen, IV Gd enjeksiyonu sonrası septasyon ve solid alanlarda ılımlı kontrast tutan solid lezyon izlenmektedir. Lezyon komşuluğunda orta derecede hemorajik serbest mayi izlenmektedir.
 • Yazar

  Dr. Leyla KARACA
 • Tarih

  01/09/2020

MR BULGULARI

71 yaşında pelvik ağrı ve kanama şikayeti ile başvuran hastada pelvik MR tetkiki yapılmıştır.

TARTIŞMA

Over tümörleri görüntüleme özellikleri ile sıklıkla benzer özellikleri nedeni ile örtüşmekle birlikte belli klinik ve görüntüleme özellikleri doğru bir şekilde spesififk tanıya gidebilmemize olanak verir.

Klinik Bulgular Eşliğinde Over Tümörlerinde Ayırırcı TanıHiperöstojenizm ve hiperandrojenizm ayırıcı tanıda önemli rol oynar.

Hasta yaşı klinik bulgular ve görüntüleme özellikleri önemlidir.

Granuloza hücreli tümor:

Nadir over tümörüdür. % 2-3

En yaygın seks kord stromal tümördür.

Hiperöstrojenizm yapan en sık tümördür.

Adult ve jüvenil tipi mevcut olup vakaların % 95 adult tiptir.

Vaginal kanama , endometria hipeplazi, carsinoma gibi hiperöstrojenızm semptomları vardır.

Vakaların % 95 de unilateral kompleks kistik kitle görülür.

Hastaların % 80 de Endometrial hiperplazi ve ilişkili hastalıklarla ilgili semptomlar görülür.

Heterojen görünüme sahip olur, hemoraji,fibrosis görülebilir


Tekoma

Over tümörlerin %0,5-1’ini oluşturur.

Hastaların %80 postmenopozaldir. Yaklaşık % 20 de Endometrial kanser bulguları % 60 da Endometrial kanama bulguları olur.

Vakaların % 11 de virilizasyona sebep olabilir.

T1 hipointens , T2 içeriğe göre değişken sinyal intensite değişikliği gösterir. Fibrotekomalar T2 de hipointens karakter gösterir.

Daima benigndir ve düşük malignite potansiyeli gösterir. 


Sertoli-leydig hücreli tümor

Over tümorlerinin % 1den azını oluşturur.

Hastaların ¾ ‘ü 30 yaşın altındadır.

Hastaların yarısı hormonal olarak nonfonksiyonel olup, % 30 virilizasyon az bir kısmı da hiperöstrojenizm semptomları gösterir.

Genelikle unilateral solid mass şeklinde görülür ancak kistik komponentler içerebilir. T2 görüntüleme özellikleri lezyonun içeriğine göre hiper veya hipo olabilir.

Benigndir ancak cerrahiden sonra nüks görülebilir. 


Leydig hücreli tümör

Lüteinize hücreler, leydig hücreleri ve adrenokortikal hücrelerden oluşur.

Steroid hücreli tümörlerin nadir bir alt türüdür.

Baskın olarak postmenopozal kadınlarda görülür.

% 75 i virilizan semptomlar gösterir.


Klinik Bulgular Eşliğinde Over Tümörlerinde Ayırıcı Tanı
Germ hücreli tümorler

Koriokarsinoma ve disgerminoma en sık aşırı hcg üretimi gösteren germ hücreli tümörlerdir.

Koryokarsinoma, over tümörlerinin %1 den azını oluşturur.

Disgerminoma, en malign germ hücreli tümördür ancak over malign tümörlerinin %2 den azını oluşturur.

Genç kadınlarda multilobule, unilateral, kalsifikasyon içeren solid mass şeklinde görülür.

Karsinoid sendromlar ; monodermal teratom
Hipertrodizm; strumo ovari- multilokule kistik mass
Paranoeplastik sendrom
Diğer klinik dururmlar; cushing, hipoglisemi, Meigs, Bud chiari


KAYNAKLAR

1) RadioGraphics 2010; 30:903–919

2) RadioGraphics 2004; 24:148–9165

MR GÖRÜNTÜLERİ