Olgu Arşivi

Aksesuar/Duplike Orta Serebral Arter

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  33, Yaş erkek
 • Tanı

  3 boyutlu vo lu me-rend ering (VR) görüntü lerde sol orta serebral arter trasesine ilerleyen, yaklaşık olarak eşit kalibrede iki adet orta serebral arter (oklar) izlenmektedir.
 • Yazar

  Hasan Yiğit
 • Tarih

  17/06/2013

MR BULGULARI

33 yasinda erkek hastaya ait MR anjiyografi görüntüleri.

TARTIŞMA

Paralel seyir gösteren çift orta serebral arter varyasyonu, damarların orijinine göre aksesuar ya da du pIike orta serebral arter olarak adlandırılır. Daha küçük olan arterin ön serebral arterden ayrılması durumunda aksesuar orta serebral arterden söz edilirken, daha küçük olan arterin distal internal karotis arterden ayrılması durumunda du pIike orta serebral arter olarak adlandırılır. Olgumuzda olduğu üzere orta serebral arter trasesinde paralel seyreden her iki arterin birbirine yakın kalibrede olması durumunda aksesuar/duplike orta serebral arter ayrımı güçtür.

Duplike orta serebral arter (%0.2-2.9) olgularında ince arter dalı anterior temporal Iobu beslerken, aksesuar orta serebral arter (%0.3-4.0) olgularında aksesuar daI genellikle anterior frontal Iobu besler. Bu varyasyonların anevrizma iIe birlikteliği bildirilmektedir.

KAYNAKLAR

1. Komiyama M, Nakajima H, Nishikawa M, Yasui T. Middle cerebral artery variations: du pIicated and accessory arteries. AJNR Am J Neuroradiol 1998; 19:45-49.

2. Dimmick SJ, Fauld er KC. Normal variants of the cerebral circulation at multidetector CT angiography. Radiographics 2009; 29:1027- 1043.

3. Arslan EB, Oztürk A, Oğuz KK. IncidentaI bilateral accessory middle cerebral arteries on MR im aging and MR angiography. Diagn Interv Radiol 2007; 13:10-12.

4. Uchino A, Kato A, Takase Y, Kudo S. Middle cerebral artery variations detected by magnetic resonance angiography. Eur Radiol 2000; 10:560-563.

MR GÖRÜNTÜLERİ