Olgu Arşivi

Azygos Anterior Serebral Arter (ACA) Varyasyonu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  33, Yaş erkek
 • Tanı

  Üst sıra: Beyin MR, aksiyal T2 ağırlıklı imajlar; İnterhemisferik fissür düzeyinde anteriorda tek bir ACA2 ye ait sinyal void özelliği görülmektedir. Orta sıra: Kranial arterial MR anjiografi, MIP im ajlar; Tek bir dal şeklinde ACA2 segmenti (oklar). Anterior kommunikan arter izlenmektedir. Alt sıra: Kranial Arterial TOF MR anjiografi, ham görüntüler; Tek bir ACA2 izlenmektedir. Anterior kommunikan arter görülmemektedir.
 • Yazar

  Havva Kalkan
 • Tarih

  11/02/2013

MR BULGULARI

33 yasinda erkek hasta, bas agrisi nedeniyle beyin MR ve anevrizma süphesiyle arterial MR anjiografi çekildi.

TARTIŞMA

Azygos Anterior Serebral Arter(ACA) Varyasyonu

Azygos ACA, popülasyonun % 0.4-1 inde görülen wiIIis poligonu nun nadir anatomik bir varyasyonudur. Her iki ACAl segmenti birleşerek tek bir kök görünümünde olan ACA2 yi oluştururlar.

Sonuç olarak anterior kommunikan arter yoktur. Azygos ACA varyasyonu korpus kallosum disgenezisi, lo ber hoIoprosensefaIi, septoo ptik displazi, porensefalik kist, AVM, sakküIer anevrizmalarla sıkIıkIa ilişkilidir. Anterior serebral hemisferin mediallerini tek arter sulamış olur. Bu varyasyon anterior serebral arter oklüzyonlarında her iki hemisferin etkilenmesi nedeniyle önemlidir. Bu hastaların %13-71 inde ACA2 nin dsital kesiminde hemodinamik stres nedeniyle sakküIer anevrizma gelişir. 

Tanı genellikle insidental olarak konulur.

KAYNAKLAR

1. Huh JS, Park SK, Shin JJ et-al. Saccular aneurysm of the azygos anterior cerebral artery: three case reports. 2007;42 (4): 342-5. doi:10.3340/jkns.2007.42.4.342 - Free text at pubmed - Pubmed citation.

2. LeMay M, Gooding CA. The clinical significance ofthe azygos anterior cerebral artery (A.C.A.). Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1966;98 (3): 602-10. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med (abstract) - Pubmed citationnf.

3. Kanemoto Y, Tanaka Y, Nonaka M, Hironaka Y: Giant aneurysm of the azygos anterior cerebral artery-case report. Neurol Med Chir.

4. Baptista AG. Studies on the arteries ofthe brain. II. The anterior cerebral artery: some anatomic features and their clinical implications. Neu roIogy 1963;13:825-35.

5. Okah ara M, Kiyosue H, Mori H, Tanoue S, Sainou M, Nagatomi H. Anatomic variations of the cerebral arteries and their em bronogy: a pictorial review. Eur Radiol 2002;12:2548-2561.

MR GÖRÜNTÜLERİ