Olgu Arşivi

Düşük Greydli Talamik Astrositomun Yoğun Leptomeningeal Yayılımı

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  24, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1: Aksiyal T1 AG'de sağ talamusta ekspansiyona neden olan kontrast madde enjeksiyonu sonrası kontrast madde tutulumu göstermeyen hipointens infıltratif karakterde lezyon izlenmektedir. Resim 2: Aksiyal FLAIR AG'de sağ talamik lezyonun belirsiz sınırlı ve yüksek intensitede olduğu izlenmektedir. Aynı zamanda sol talamusa da patolojik sinyalin uzanımı izlenmektedir. Daha aşağı seviyeden elde olunan aksiyal kesitte bazal sisternalar düzeyinde heterojen intensite artımı mevcuttur. Resim 3: Talamuslar düzeyinden elde olunan DAG ve ADC haritasında lezyonlar seviyesinde yer yer minimal fokal difüzyon kısıtlayan alanlar mevcuttur. Resim 4: Sağ talamus seviyesinden elde olunan multivoksel proton MRS de lezyon seviyesinde uzun TE de NAA de azalma ve Cho pikinde artış izlenmekte, Cho/NAA oranında artış mevcuttur. Kısa TE de myoinositol/NAA oranında minimal artış izlenmektedir. Resim 5: Servikal sagittal T1 ve T2 AG de yoğun leptomeningeal tutulum izlenmektedir. Resim 6: Servikal spinal alanda izlenen leptomeningeal tutulumun torakal seviyede de devam ettiği izlenmektedir. Lezyonlar post-kontrast görüntüde yoğun kontrast tutulumu göstermektedir. Resim 7: Sağ talamik bölgeden yapılan stereotaksik biyopsiden elde olunan histopatolojik spesimenlerde pleoomorfızm içeren normal nörolojik dokudan daha hiperselüler neoplastik doku örneği izlenmektedir. Neoplastik dokuda mikrokalsifıkasyon mevcuttur. immünohistokimyasal çalışmada neoplastik hücreler glial fıbriler asidik protein için negatiftir ve Kİ-67 proliferasyon indeksi çok düşüktür.
 • Yazar

  Hayri Oğul
 • Tarih

  11/12/2014

MR BULGULARI

24 Yaşında erkek hasta 3 aydır devam eden çift görme, görme keskinliğinde kayıp, baş ağrısı, baş dönmesi ve yürüme bozukluğu şikayetleri ile nöroloji kliniğine başvurdu.

TARTIŞMA

Low-grade astrositomlar yavaş progresyon gösterirler ve ortalama yaşam süreleri 5-10 yıl arasındadır. Low-grade astrositomların leptomeningeal tutulumu nadirdir. Teşhis edildiği zaman kötü prognozu gösterir.
Konvansiyonel MRG astrositomların saldırganlığını ortaya koyan güvenilir bir görüntüleme modalitesidir. Bununla birlikte MRS ve DAG gibi ek görüntüleme modalitelerine tamamlayıcı tetkik olarak baş vurmak gerekebilir. MRS de Cho/NAAve miyoinozitol/NAA oranları artmıştır. Kontrastlı MRG leptomeningeal metastazları göstermekte yardımcı olabilir.
Biz bu yazıda yoğun leptomeningeal metastaz gösteren düşük greydli orta beyin gliomuna ait nadir bir olgunun konvansiyona! MRG ve ileri MRG bulgularını sunduk.

KAYNAKLAR

 1. Cavaliere R, Lopes MB, Schiff D (2005) Low-grade gliomas: an update on pathology and therapy. Lancet Neurol 4:760-770
 2. Law M, Yang S, Wang H, Babb JS, Johnson G, Cha S et al (2003) Glioma grading: sensitivity, specificity, and predictive values of perfusion MR imaging and proton MR spectroscopic imaging compared with conventional MR imaging. AJNR Am J Neuroradiol 24:1989-1998
 3. Bulakbasi N, Kocaoglu M, Ors F, Tayfun C, Uc.o"z T (2003) Combination of single-voxel proton mr spectroscopy and apparent diffusion coefficient calculation in the evaluation of common brain tumors. AJNR Am J Neuroradiol 24:225-233
 4. Moller-Hartmann W, Herminghaus S, Krings T et al (2002) Clinical application of proton magnetic resonance spectroscopy in the diagnosis of intracranial mass lesions. Neuroradiology 44:371-381
 5. Meyerand ME, Pipas JM, Mamourian A, Tosteson TD, Dunn JF (1999) Classification of biopsy­confirmed brain tumors using single-voxel MR spectroscopy. AJNR Am J Neuroradiol 20:117-123
 6. Pallud J, Capelle L, Taillandier L, Fontaine D, Mandonnet E, Guillevin R et al (2009) Prognostic significance of imaging contrast enhancement for WHO grade il gliomas. Neuro Oncol 11 :176-182
 7. Schlemmer HP, Bachert P, Herfarth KK, Zuna 1, Debus J, van Kaick G (2001) Proton MR spectroscopic evaluation of suspicious brain lesions after stereotactic radiotherapy. AJNR Am J Neuroradiol 22:1316-1324

MR GÖRÜNTÜLERİ