Olgu Arşivi

Siklops Lezyon

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  25, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1: Sagittal T1AResim 2: Sagittal T2AResim 3: Koronal T2A Resim 4: Askiyel T2A MRG kesitleri.T2A görüntülerde femur ve tibiada ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonuna bağlı, yerleştirilen materyale ait artefaktlar izleniyor. Eklem aralığından rekonstrükte ÖÇB ın anteriorunda hem T1A hem de T2A görüntürde hipointens heterojen iç yapıda oval şekilli yumuşak doku dikkati çekiyor.
 • Yazar

  Ayşenur Oktay
 • Tarih

  05/08/2013

MR BULGULARI

25 yas erkek sporcu, sol dizde ÖÇB tamiri sonrasi agri ve kilitlenme.

TARTIŞMA

ÖÇB tamiri sonrası bir komplikasyon olarak gelişebilen lokalize anterior artrofibrozis, aşırı fibröz doku oluşumu ve sinovial hiperplazi ile karakterize inflamatuar hücre infiltrasyonunun da eşlik ettiği distal ÖÇB grefti önünde yer alan nodüler oluşumdur. Bu nodül diz ekstansiyonunda feur ve tibia arasında sıkışarak mekanik blok oluşturur.

MRG de T1 ve T2A görüntülerde heterojen ve ağırlıklı olarak düşük sinyalde nodüler yapı olarak izlenir.

KAYNAKLAR

1) Irizarry JMi Recht MP. MR imaging of the knee ligaments and the postoperative knee. Rad Clin North Am 1997; 35:45

2) Ilaslan H, Sundaram M, Miniaci A. Imaging evaluation of the posoperative knee ligaments. Eur J Radiol 2005; 54:178.

MR GÖRÜNTÜLERİ