Olgu Arşivi

Ülseratif Kolit - Perianal Abse ve Fistül

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  57, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim 3 üst sıra: Uzun süredir ülseratif kolit hikayesi olan hastada sagital ve aksiyel T2A görüntülerde, distal kolonda haustral paternde kaybolma ve duvar kalınlaşması.Resim 3 alt sıra: Daha inferiordan elde olunan kesitlerde rektum inferior posterior komşuluğunda T2'de hiperintens ve difüzyon AG'de difüzyon kısıtlanması gösteren rektum posterioruna doğru uzanan perirektal fistülizasyona (sarı ok) bağlı perianal abse formasyonu (beyaz oklar)
 • Yazar

  Özlem Özkale
 • Tarih

  03/02/2014

MR BULGULARI

57 yasinda bayan hasta, uzun süredir takipli, ates yüksekligi.

TARTIŞMA

Ülseratif Kolit - Perianal Abese ve Fistül

Dentat line hizasındaki kriptalarda bulunan anal glandların enfeksiyonu sonucu anorektal abse oluşur Perianal (en sık), iskiorektal, intersfınkterik, at nalı uzanım gösteren abseler görülebilir. 

Çoğunlukla 3.-4. dekatta izlenir. E:K 2:1 Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, Tüberküloz, divertikülit gibi inflamasyon izlenen hastalıkların komplikasyonu olarak ortaya çıkabilir. 

MR görüntüleme, inflamatuar barsak hastalıklarında izlenen değişikliklerle birlikte perianal abse ve fistül tanısında tercih edilir. MRG'de yağ baskılamalı T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens abse kavitesi , diffüzyon MRG'de abse ile uyumlu diffüzyon kısıtlaması izlenir. IVKM sonrası abse duvarında kontrast tutulumu izlenir.

KAYNAKLAR

1) Hamzaoglu I, Hodin RA. Perianal problems in patients with ulcerative colitis. Inflamm Bow Dis 2005; 11:856-859

2) Waniczek D, Arendt ], Huczevsha E, Adamezyh T. Usefulness assesment of preoperative MRI fistulography in patients with perianal fistulas. Pol J Rad 2011; 76(4):40-4

3) Gee MS, Harisinghani MG. MRI in patients with inflammatory bowel disease. J Magn Reson Imaging 2011; 33:527-534

MR GÖRÜNTÜLERİ