Olgu Arşivi

OLGU ARAMA

OLGU ARŞİVİ

Olgu Başlığı

Yazar

Tarih

Sesamoditis

Olgu 15 yaşında kadın hasta 1 aydır devam eden sol ayak başparmak tabanında plantar yüzeyde ağrı şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede sol halluksta dorsifleksiyonda kısıtlılık ve plantar yüzde birinci metatarsal falangeal eklem üzerinde palpasyonda  hassasiyet mevcuttu.

Dr. Okan Çakır- Dr. Hayri Oğul - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD.

07.01.2021

İntramyometrial Düşük dereceli Endometrial Stromal Sarkom

50 yaşında kadın hastanın pelvik ultrasonografi tetkikinde kitle saptanması nedeniyle çekilen alt abdomen MR incelemeye ait verilen görüntüler aşağıdaki gibidir.

Dr. Şehnaz Evrimler, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

01.02.2021

Fasciola hepatica enfestasyonu

Karın ağrısı şikayetiyle yapılan ultrasonografide karaciğer sol lobta belirsiz sınırlı iki adet hipoekoik lezyon saptanmış. Lezyon karakterizasyonu için elde olunan üst abdomen dinamik MRG tetkikine ait görüntüler verilmiştir.

Dr. Abidin Kılınçer, Dr. Mustafa Koplay

01.03.2021

Sol İzomerizm

15 yaşında kız hastanın tekrarlayan karın ağrıları nedeniyle yapılan abdomen MRG incelenmesinde inferior vena kavada kesinti, sağ yerleşimli çok sayıda dalak izlenmesi nedeniyle kardiyovasküler MRG tetkiği yapıldı.

Dr. Mustafa Koplay, Dr. Nusret Seher

07.03.2021

Fokal invaziv duktal komponent barındıran yaygın insitu lobuler karsinom

50 yaşında asemptomatik kadın hasta, tarama amacıyla çekilen ilk  mamografisinde sol meme üst dış kadranda  yapısal bozulmanın eşlik ettiği asimetrik  yoğunluk alanı ve bu alana superpoze kalsifikasyonlar  saptanması üzerine  çekilen ultrasonografi ve  dinamik kontrastlı  meme manyetik rezonans incelemelerine ait görüntüleri aşağıdaki gibidir.

Dr. Yasemin Kayadibi, Dr. Seda Aladağ Kurt

15.03.2021