TOPLANTI VE DUYURULAR

Seçim Daveti

Sayın Türk Manyetik Rezonans Derneği Üyeleri,

Türk Manyetik Rezonans Derneği Olağan Genel Kurulu 28.04.2023 Cuma günü yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeni ile aşağıdaki gündem maddeleri ile 12.05.2023 Cuma günü “27. Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı” sırasında JW Mariott Otel Salon C’ de (Söğütözü, Kizilirmak Mah, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No: 1, 06520 Ankara) saat 12:30-17:30 da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Dernekler yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur. (nufüs cüzdanı, pasaport ve ehliyet geçerlidir.)

Toplantıya katılımınız saygıyla rica olunur.

TMRD Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

 • Açılış
 • Toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanı, Başkan Vekili ve iki katip üyenin seçilmesi
 • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 • Yönetim Kurulu faaliyet raporunun takdimi
 • Mali raporların takdimi
 • Denetim Kurulu raporunun takdimi
 • Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunun ibrası
 • Mali raporların ibrası
 • Denetim Kurulu'nun ibrası
 • Yeni dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi
 • Dilek ve temennilerin görüşülmesi
 • Kapanış